Sotea uhkaa sitku-ilmiö. Tietojärjestelmien kehittämisessä liian moni tyytyy lakisääteisten muutoksiin.

Sote-uudistuksella tähdätään kolmen miljardin euron kustannussäästöihin kymmenessä vuodessa. Mikäli asiat etenevät suunnitellusti, sote-palveluja tuotetaan uusissa organisaatiorakenteissa tammikuussa 2019.

Säästöt syntyisivät palvelujen järjestämisen ja tuottamisen uudelleenorganisoinnista sekä uusista palvelumalleista. Digitalisaation avittamana kansalaiset alkavat osallistua aktiivisesti oman terveytensä vaalimiseen ja hoitoon. Myös robotiikalla ja automatisaatiolla haetaan tehokkuutta prosesseihin.

Lisäksi loT-pilviin tallentuvan datan analytiikalla voidaan ennaltaehkäistä sairauksia. Varhaisen puuttumisen ansiosta kansalaiset ovat terveempiä. Tämä alentaa terveydenhuollon kustannuksia.

Mutta nyt on vasta vuosi 2017. Aikaa siis on, ajattelee moni.

Juuri nyt on aika toimia.

"Sitten kun" eli sitku-ilmiö on kaikille tuttu. "Sitten kun lapset lähtevät kotoa, nautin elämästä", "sitten kun olen eläkkeellä, järjestän valokuvat".

Sama sitku uhkaa nyt sotea. Koska sote muuttaa kaiken – nykyisten päättäjien virat, ratkaisujen maksajat ja käyttäjien työnantajat – mitään ei tarvitse eikä voi tehdä juuri nyt. Jäädään siis odottelemaan sotea, Apottia, UNAa, ODAa tai sitä, että ’maakunta hoitaa’.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että toiminnan kehittäminen on pahasti jäässä. IT:n osalta ei ole viime aikoina ollut lainkaan harvinaista kuulla, että kehittämisessä on rajauduttu lakisääteisten muutosten moodiin.

Määrätietoinen evoluutio nykyratkaisuista tulevan toimintaympäristön vaatimuksiin on lähes aina paras tapa toimia.

Onko Suomella varaa jättää kehittämättä julkisia palvelujaan? Entä mistä ilmaantuvat maakunta hoitaa -järjestelmät vajaassa parissa vuodessa?

Juuri nyt on aika toimia. Uudet toimintamallit eivät synny ilman IT-panostuksia.

Digitalisaatio ei kuitenkaan yksin muuta mitään. Vaaditaan palvelumuotoilua niin fyysiseen kuin digitaaliseenkin asiakaskohtaamiseen. Tarvitaan kokeiluja, epäonnistumisia, iteraatioita, muutoksen johtamista sekä onnistumisia.

Näitä tulille laitettuja kehityshankkeita voidaan modulaarisuuden ja rajapintojen avulla hyödyntää myös maailman muuttuessa.

On aika myös päivittää nykyjärjestelmien tiekartat ja aloittaa toimeenpano niiden pohjalta. Määrätietoinen evoluutio nykyratkaisuista tulevan toimintaympäristön vaatimuksiin on lähes aina paras tapa toimia. Sote-lainsäädäntö siirtymäkausineen antaa tähän mainiot puitteet.

Tammikuu 2019 on käsissä todella pian. Silloin organisaatioiden, joita ei vielä tänään edes ole olemassa, on hallittava palvelupolkuja, maksettava palkat ja laskutettava asiakasmaksut. Nykyjärjestelmät eivät kestäisi haastetta. Kehitystyö pitää siis aloittaa heti.

Kirjoittaja toimii hyvinvointitoimialan ratkaisuista ja yksityisen sektorin asiakkuuksista vastaavana johtajana CGI:llä. Elinan tavoitat osoitteesta elina.jyvasjarvi@cgi.com.

 


  

Tutustu myös

Kirjoittajasta

expert-elina-jyvasjarvi

Elina Jyväsjärvi

Johtaja

Olen Elina Jyväsjärvi ja vastaan tällä hetkellä CGI:llä toimialariippumattomista tuoteratkaisuistamme. Lisäksi minulla on laajaa asiantuntemusta kuntien, hyvinvointitoimialan ratkaisuista ja sote-alan murroksesta aikaisemmista tehtävistäni