expert-rami-kujanpaa

Rami Kujanpää

Johtaja

CGI:n Suomen ja Tanskan maayhtiöiden yhteinen terveydenhuollon vientiponnistus Kanadan Ontariossa tuotti tulosta. Renfrew Countyn sairaankuljetus kolminkertaisti päivän aikana tavattujen kotisairaanhoidon asiakkaiden määrän aikaisempaan verrattuna. Miten tähän päästiin?

Tiedonkulun parannus kolminkertaisti kotihoidon tehokkuudenOlemme Suomen CGI:llä vuosikymmenten ajan kehittäneet sosiaali- ja terveydenhuollon teknologiaa. Nyt kansainvälisen konsernin osana olemme alkaneet viedä tätä osaamista ja Suomessa kehitettyjä ratkaisuja kansainväliseen myyntiin. Yksi tällainen vientihanke on yhdessä tanskalaisten kollegojemme kanssa kehittämä CGI CommunityCare360 (CC360).

Kanadalainen Renfrew Countyn sairaankuljetus testasi ratkaisuamme yli 200 asiakkaan kanssa puolen vuoden ajan. Heidän prosessissaan oli paljon tehostamistarpeita:

  • Paperityöt kuormittivat liikaa henkilökuntaa, mikä oli pois tärkeistä asiakaskohtaamisista.
  • Työvuorosuunnittelu ei ollut riittävän tehokasta, ja vapaita sairaanhoidon yksiköitä ei voitu käyttää riittävän tehokkaasti.
  • Kommunikoinnissa eri tahojen tietojärjestelmien välillä oli ongelmia.
  • Aiemmat, erityisesti manuaaliset työkalut eivät antaneet riittävän syvää ymmärrystä raportointitasolla työn tehokkuudesta.

Ratkaisumme osoittautui tehokkaaksi tämän tyyppisten ongelmien ratkaisemisessa.

 

Tehokkuuden kolminkertaistuminen mahdollisti useampia asiakaskohtaamisia työpäivän aikana. Käyttäjien mukaan myös työnohjauksen seuranta parantui ja tiimin työ kokonaisuudessaan tehostui.

 

Ensimmäisessä vaiheessa saatiin tehostettua työmääräysten kohdentamista ensihoitajille, niiden käsittelyä asiakaskohtaamisessa sekä kommunikointia. Toisessa vaiheessa sairaanhoitajille annettiin mahdollisuus lähettää työtehtäviä ja kyselylomakkeita sähköisesti ensihoitajille. Myös asiakkaiden taustatietoihin lisättiin läpinäkyvyyttä.

Asiakaskohtaamisten määrä nousi heti pilotin alettua kuukausitasolla noin 50:stä yli 160:een ja jatkoi kasvamistaan pilotin aikana. Tehokkuuden kolminkertaistuminen mahdollisti useampia asiakaskohtaamisia työpäivän aikana. Käyttäjien mukaan myös työnohjauksen seuranta parantui ja tiimin työ kokonaisuudessaan tehostui.

Pilotin tulokset olivat siis erinomaiset. Nyt Renfrew Countyn sairaankuljetus lähtee saamiensa hyötyjen innostamana hakemaan CGI CommunityCare360:n avulla pysyvää ratkaisua haasteisiinsa.

Pilotti oli paitsi tuloksekas myös hyvä esimerkki siitä, miten kaltaisemme globaali yritys on hyvä vientikanava suomalaiselle terveysteknologian osaamiselle. Jos yritykselläsi on kiinnostava innovaatio, jolla voisi olla kysyntää Suomessa ja maailmalla, älä epäröi ottaa yhteyttä. Uskomme vahvasti ekosysteemiajatteluun ja avoimuuteen uusienkin yhteistyökumppaneiden kanssa.