Ferhat Kaya

Ferhat Kaya

Konsultointijohtaja, SAP

Liiketoiminta muuttuu jatkuvasti digitalisaation myötä, eivätkä yritysten pitkään palvelleet ERP:t pysy muutoksessa mukana. Tiedolla johtamisen edellytykset kärsivät datan hallinnan haasteista, aiempaan järjestelmään määritellyt liiketoimintalogiikat eivät ole enää ajanmukaisia ja loppukäyttäjät kärsivät heikosta käytettävyydestä. Tämä on saanut monet SAP-organisaatiot pohtimaan loikkaa S/4HANA:n. Lisäksi taustalla häämöttää SAP ECC:n tuen päättyminen vuoteen 2027.

Mutta mitä vaihto SAP S/4HANA:n tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on organisaatiollesi?

Miten SAP muuttuu?

SAP muuttuu vastatakseen markkinan muutoksiin. S/4HANA tarjoaa kaiken, mitä moderni liiketoiminta vaatii ja lisäksi edellytykset jatkuvaan kehitykseen. Suurin muutos liittyy järjestelmän käyttämiin tietokantoihin, joissa on siirrytty kolmansien osapuolien teknologioista SAP:n omiin HANA-tietokantoihin.

Toinen suuri muutos on loppukäyttäjäkokemuksen radikaali muutos parempaan, kiitos Fiori-käyttöliittymätyökalun.

Pilvi vai On-Premise?

S/4HANA voidaan ottaa käyttöön pilvestä tai omasta konesalista. Useimmille yrityksille sekä SAP että me suosittelemme pilviversioon siirtymistä, mutta on selvää, että aivan kaikille tämä ei ole mahdollista.

Mutta myös ne, joiden ei ole mahdollista siirtää koko ERP:iä pilveen, pääsevät nauttimaan pilvimaailman hyödyistä. Monia SAP:in pilvipalveluina toimitettavia laajennuksia voi hyödyntää turvallisesti myös hybridiympäristössä.

Miten SAP S/4HANA vastaa liiketoiminnan muuttuviin vaatimuksiin?

Jos verrataan S/4HANA:a SAP:n aiempiin versioihin, tarjoaa se käyttäjäorganisaatiolle valtavasti lisäarvoa:

 • HANA-tietokantojen ansiosta datan käsittely on S/4:ssä erittäin nopeaa. Tämän vaikutukset ovat valtavat, sillä S/4 pystyy käsittelemään suuriakin datamassoja nopeasti ja tuo esimerkiksi organisaation taloushallinnon huomattavasti lähemmäs reaaliaikaista tilannekuvaa.
 • HANA-tietokantojen ansiosta yrityksen eri datalähteet ovat myös paremmin saatavilla eri sovellusten käyttöön, ja dataa on aiempaa helpompaa muokata eri tarpeisiin.
 • S/4HANA:n automaatiotaso on korkea, joka tarkoittaa sujuvampia ja tehokkaampia liiketoimintaprosesseja. Manuaalisesti tehtävän tiedonkäsittelyn määrä vähenee, ja työntekijöillä on vapaus keskittyä entistä enemmän liiketoimintaa edistäviin tehtäviin.
 • Sisäänrakennetut ohjelmistorobotiikka-, koneoppimis- ja tekoälytoiminnallisuudet mahdollistavat pitkälle viedyn automatiikan ja tiedolla johtamisen yrityksen kaikissa toiminnoissa.
 • Loppukäyttäjien käyttöliittymiä voidaan SAP Fiori -käyttöliittymätyökalun avulla mukauttaa yksilöidyiksi ja helppokäyttöisiksi työpöydiksi sekä mobiilisovelluksiksi.
 • Uusi yksinkertaistettu järjestelmäarkkitehtuuri tekee S/4HANA:n laajentamisen verrattain vaivattomaksi.

ERP-projekti häämöttää jo horisontissa, mutta sen laajuus huolestuttaa

Siirtyminen vanhemmasta SAP:n versiosta S/4HANA:n ei tarkoita pelkkää ohjelmistopäivitystä, vaan kyseessä on täysimääräinen ERP-projekti, jonka valmistuminenvaatii aikaa. .

On täysin ymmärrettävää, ettei sellaista aloiteta kevein perustein ja ainakin seuraavat asiat saattavat huolettaa:

 • Kuinka varmistamme liiketoiminnan jatkuvuuden projektin aikana? [Tähän hyperlinkki AMS-blogitekstiin]
 • Kuinka varmistamme projektin vaatimien resurssien riittävyyden?
 • Miten varmistamme SAP-teknologian soveltuvuuden muuttuneeseen liiketoimintaamme?

Hyvä kumppani tarjoaa oikean määrän tukea SAP S/4HANA-projektin kaikissa vaiheissa

Siirtyminen esimerkiksi SAP ECC:stä SAP S/4HANA:an voi olla aikaa vievä projekti. Mitä enemmän liiketoiminta, tai sen tarpeet, ovat muuttuneet edellisen järjestelmän käyttöönotosta, sitä enemmän vaaditaan aikaa projektin valmisteluun.

Mitä aiemmin kumppani otetaan osaksi ERP-projektia, sitä helpompi on varmistaa projektin vaatimien resurssien riittävyys ja liiketoiminnan sekä IT:n tarpeiden huomioiminen käyttövalmiissa järjestelmässä.

Kannattaa pohtia myös sitä, minkälaista lisäarvoa saavutettaisiin hyödyntämällä paikallista osaamista. Fyysinen läsnäolo helpottaa monia työvaiheita, ja paikallinen kumppani tuntee hyvin pohjoismaisen paikalliset vaatimukset.

Miten hyvä kumppani auttaa tekemään oikeita valintoja eri vaiheissa?

 1. Hyvä kumppani auttaa teitä peilaamaan yrityksenne nykyisiä prosesseja SAP:in parhaisiin käytäntöihin -malleihin. Tämä helpottaa liiketoimintaanne parhaiten tukevien prosessien löytämistä ja nopeuttaa järjestelmän käyttöönottoa.
 2. Kumppani voi toimia oman organisaationne jatkeena niin teknisen- kuin käytännön suunnittelun osalta.
 3. Hyvä kumppani tarjoaa joustavia tapoja projektin toteuttamiseen, niin teknisessä- kuin projektinhallinnallisessa mielessä.
 4. Modernit tietojärjestelmät eroavat edeltäjistään siten, että ne kykenevät mukautumaan ja kehittymään yrityksen liiketoiminnan mukana. Valitsemalla kumppanin, joka kykenee jatkamaan järjestelmän kehittämistä ja laajentamista myös käyttöönoton jälkeen, saatte parhaan hyödyn S/4HANA:sta.

Kirjoittajasta

Ferhat Kaya

Ferhat Kaya

Konsultointijohtaja, SAP

Toimin CGI:llä SAP-ratkaisuarkkitehtina. Minulla on yli 25 vuoden kokemus erilaisista toiminnanohjaushankkeista, joissa olen toiminut useassa eri roolissa. Minulla on ymmärrystä monen toimialan liiketoimintaprosesseista ja kokemusta IT-järjestelmien, erityisesti SAP-ohjelmistojen, toiminnallisuuksien soveltamisesta liiketoiminnan vaatimusten mukaisesti. Viime vuosina olen osallistunut hankkeisiin, joissa rakensimme roolipohjaisia applikaatioita käyttökokemuksen sujuvoittamiseen. ...