Pasi Lindfors

Pasi Lindfors

Director, SAP

SAP ECC:n päivittäminen SAP S/4HANA:ksi on valtava muutos liiketoiminnalle, ja aiheuttaa helposti resurssipulaa varsinkin yrityksen IT-osastolla. Nykyisen SAP järjestelmänylläpidosta vastannut tiimi tarvitaan yleensä mukaan järjestelmäprojektiin, ja äkkiä huomataan, että vuorokaudesta loppuvat tunnit, kun samat henkilöt yrittävät samanaikaisesti ylläpitää nykyistä ja määrittää uutta. Viimeistään siinä vaiheessa on hyvä muistaa, että SAP-sovelluksenhallinnan voi hankkia myös palveluna (AMS – Application Management Service) CGI:ltä.

SAP-projekti vaatii resursseja – AMS vapauttaa resursseja

Kun organisaatio aloittaa SAP-projektin, tarvitaan sen valmisteluun ja suunnitteluun resursseja. Projektin edetessä tarve resursseille vain kasvaa, ja pian osa tiimistä työskentelee täysipäiväisesti SAP-projektin parissa.

SAP-hankkeissa työpanosta vaaditaan erityisesti niiltä henkilöiltä, jotka huolehtivat myös nykyisen järjestelmän päivityksistä ja ylläpidosta. Tämä voi aiheuttaa haasteita, sillä kukaan ei pysty keskittymään täysillä kahteen eri tehtävään.

AMS-palveluiden avulla yritys voi vapauttaa omia SAP-resurssejaan kehitystyöhön, kun kumppani ottaa hoitaakseen nykyisen ympäristön ylläpidon. Ja näin ollen varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden myös SAP-projektin aikana.

Hyvä S/4HANA-toimittaja huolehtii myös AMS:stä – ja liiketoiminta kiittää

S/4HANA-käyttöönotto on erittäin laaja ja yleensä pitkäkestoinen projekti. Siksi kannattaa pohtia jo toimittajavalinnan aikana AMS-palveluluita tulevan kokonaisuuden hallinnoinnissa ja ylläpidossa.

Liiketoiminnan näkökulmasta on järkevää sitouttaa uuden järjestelmän AMS-palveluntuottaja mukaan varsinaiseen S/4HANA -käyttöönottoprojektiin, jotta taataan paras tuki alusta lähtien myös uuden SAP-järjestelmän osalta.

Älä unohda jatkuvaa kehittämistä

Moderneihin tietojärjestelmiin, joihin S/4HANA lukeutuu, kuuluu olennaisesti jatkuva kehittäminen. Esimerkiksi optimaalista loppukäyttäjäkokemusta on mahdoton luvata heti käyttöönoton jälkeen, sillä kehityskohteet ilmenevät usein vasta, kun käyttökokemusta on kertynyt jonkin verran.

Hyvä AMS-kumppani huolehtii myös jatkuvasta pienkehityksestä, esimerkiksi Fiori-käyttöliittymien osalta.

Kokonaisuus voi olla enemmän kuin osiensa summa – AMS-kumppanin laadulla on väliä

Suurten organisaatioiden, jollaisia SAP S/4HANA:a käyttävät organisaatiot yleensä ovat, digitaaliset toimintaympäristöt ovat monimutkaisia. Ne ovat toisiinsa nivoutuvia ekosysteemejä, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Siksi voi olla järkevää valita AMS-palvelutoimittajaksi sellainen taho, jonka asiantuntemus kattaa enemmän kuin SAP-ympäristön itsessään. Laajempi ymmärrys koko IT-ekosysteemistä auttaa ratkaisemaan haasteitanne nopeammin ja optimoimaan ympäristöänne tehokkaammin.

Kannattaa myös pohtia sitä, tarjoaako kumppanin paikallisuus lisäarvoa. Suomen kielellä saatava palvelu voi olla monille käyttäjäryhmille todellinen lisäarvo.

CGI:n suositukset AMS-kumppanin arvioimiseen

 1. Varmista kumppanin kyvykkyys ylläpitää sekä nykyistä että uutta SAP:ia – äläkä unohda jatkokehitystä

  Joissakin tapauksissa on toki mahdollista ja järkevää käyttää useita kumppaneita, mutta asiakkaan oman SAP-tukiorganisaation ja liiketoiminnan näkökulmasta on selkeämpää ja kustannustehokkaampaa kun valitsee yhden hyvän.

 2. Vaadi selkeitä prosesseja dokumentaation suhteen

  Selkeä dokumentaatio on tärkeää monestakin syystä: Esimerkiksi ongelmatilanteissa palvelun palauttaminen liiketoiminnan käyttöön onnistuu mahdollisimman nopeasti, kun tieto on ajantasaista ja helposti saatavilla. Samoin jos jossain vaiheessa päätätte vaihtaa AMS-palveluntarjoajaa, on vaihto huomattavasti sujuvampi, jos dokumentaatio on kunnossa. . .

  Selkeä dokumentointiprosessi estää hiljaisen tiedon syntymistä, ja tekee toimintaympäristönne ylläpidosta ja kehittämisestä vähemmän henkilöriippuvaista.

 3. Pohdi monialaisuuden ja paikallisen läsnäolon hyötyjä kumppanin valinnassa

  Hyvä kumppani on erinomainen siinä, mitä heiltä ostatte. Erinomainen kumppani on tämän lisäksi hyvä myös kaikessa muussa – ja lähellä silloin kun tarvitaan.

 4. Valitse kumppani, jonka kanssa voit olla avoin – saat enemmän irti kumppanuudesta

  Kumppanuus on molemmille osapuolille hedelmällisintä silloin, kun kommunikaatio on avointa. Tämä on mahdollista vain, jos osapuolien välillä on luottamus. Luottamus luonnollisesti lunastetaan teoin, mutta suuntaviittaa luotettavuudesta voi antaa muiden asiakkaiden todistukset.

Kirjoittajasta

Pasi Lindfors

Pasi Lindfors

Director, SAP

Toimin konsultointijohtajana CGI:llä. Autan asiakkaita useilla SAP-alueilla, mukaan lukien SAP tekniikka , HCM/SF ja Concur. Minulla on osaamista myös SAP ulkoistamis- ja SAP-hosting ratkaisuista sekä konesali- että pilviympäristöistä.