Topias Makkonen

Topias Makkonen

Tuotepäällikkö

Terveydenhuollossa henkilöstön oikea resursointi on tärkeää, jotta osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Harvalla ihmisellä työnteko koostuu pelkästään työvuorosta, jossa työntekijä tekee tismalleen yhtä ja samaa työtehtävää koko työvuoron ajan. Työvuoro koostuu usein useista erilaisista työtehtävistä, joiden suunnittelu ja ohjaus ovat tärkeässä roolissa, niin koko organisaation suoriutumisen, asiakkaan kokemuksen, kuin yksilön työssäjaksamisen kannalta. 

 

Näin suunnittelet työvuoron tehtävät sairaalahuoltajalle 

Kuvittele, että sairaalahuoltaja saisi työtehtävänsä ja sitä varten tarvittavat tiedot suoraan puhelimeensa. Enää päivittäistä työnsuunnittelua ei tarvitsisi tehdä paperilapuille vaan kaikki tieto töistä olisi helposti nähtävillä. 

Työnohjaaja voisi seurata juuri tämän hetken työtilannetta järjestelmästä ja reagoida äkkinäisiinkin muutoksiin nopeasti, vaikka tasaamalla työkuormaa. Tieto muutoksista välittyy suoraan puhelimeen tai tablettiin.

Mobiilisovelluksesta he voivat nähdä reaaliaikaisesti omat työtehtävänsä, lisätä uusia töitä (esimerkiksi vuoteen siivous), vaihtaa työtehtäviä kollegojen kanssa, kirjata työt tehdyksi ja viestiä esimiesten, työjohtajan tai kollegojen kanssa. Myös työaikaleimaukset voidaan tehdä sovelluksessa ja toteutuneet työaikaleimaukset siirtyvät suoraan palkanmaksuun.

Kuvittele, että sairaalahuoltaja saisi työtehtävänsä ja sitä varten tarvittavat tiedot suoraan puhelimeensa.

 

Myös lääkärit ja hoitajat hyötyvät

Oikeilla työkaluilla voidaan helpottaa työnohjausta ja työtehtävien organisointia, myös lääkärien ja muun hoitohenkilökunnan osalta. Tieto kierron huoneista, asiakkaista ja tehtävistä voidaan vastaavasti tuoda halutessa suoraan lääkärin tai hoitajan käyttöön mobiilisti.

 

Työvuorot taustalla päivä tason suunnitelmissa ja toteumissa

Suurin osa sairaanhoitopiirin ja kuntasektorin työvuoroista suunnitellaan siihen erikoistuneella Titania-sovelluksella. Titania huomioi tarvittavan työehtosopimukset, lainsäädännön, pätevyydet, toiveet ja paljon muita tekijöitä, joiden pohjalta työvuorot suunnitellaan ja palkat maksetaan.

Työvuorosuunnittelun rinnalle voidaan ottaa käyttöön Titania Työnohjaus -sovellus, jolla esimies tai työnohjaaja voi suunnitella työtehtävät työntekijälle. Työtehtävät voivat olla säännöllisiä töitä, esimerkiksi ruokahuoltoon tai puhtaanapitoon liittyviä työtehtäviä.

Iso osa töistä on kuitenkin ennalta suunnittelematonta työtä, esimerkiksi potilaskuljetukset, vuodehuollon ja leikkaussalin siivoustyöt, jotka saadaan sovelluksella myös täysin läpinäkyväksi. Työvuorotiedot ja työtehtävien tilanne ovat reaaliaikaisesti nähtävillä sovelluksessa. 

Seuraavan työvuorojakson työvuorosuunnittelukin on sujuvaa, kun henkilöiden ja kohteiden todellinen työmäärä on helposti esimiehellä nähtävissä. Toiminnasta muodostuvan datan pohjalta sairaalahuolto voi johtaa toimintaansa tiedolla.

 

Optimointi ja automaatio – tulevaisuus on jo täällä

Kiinnostaisiko kuulla, miten työnsuunnittelu voidaan myös automatisoida optimointitoiminnolla, joka huomioi muun muassa työvuorot, työn sijainnin, työntekijän osaamiset, pätevyydet, rajoitteet? Ota yhteyttä!

Kirjoittajasta

Topias Makkonen

Topias Makkonen

Tuotepäällikkö

Olen Topias Makkonen ja työskentelen CGI:n toimialariippumattomien tuoteratkaisujen yksikössä projektipäällikkönä.