Teemu Vierimaa

Teemu Vierimaa

Director, Consulting Services

Puhuttaessa toiminnanohjauksesta monet meistä assosioivat sen akronyymin ERP alle. Semanttisesti tämä on toki täysin oikein, ainakin historiallisesti. Ajatus operatiivisten toimintojen sekä talouden tarpeiden yhdistämisestä samaan integroituun alustaan muodostui hyvin äkkiä toiminnan kasvun mahdollistajaksi. Kuten aiemmassa blogauksessani toin esille, homma lähti kuitenkin hyvinkin äkkiä lapasesta, ja tällä alati paisuvalla monoliitilla alettiin ratkoa ihan kaikkia liiketoiminnan tarpeita. 

Moderni toiminnanohjaus taipuu muutoksiin

Muuttunut maailma vaatii muuttuneet välineet, eikä uusiutuva bisnes kukoista vanhoilla vermeillä. Liiketoiminnan uusiutumisen mahdollistava ratkaisu muodostuu datan rakenteellisesta harmoniasta ja liiketoiminta-alustan voimasta hyödyntää tätä.

Roadmapin ja koko liiketoimintastrategiaa tukevan tulevaisuuskuvan suunnittelun keskiössä on oltava ihmiset (asiakkaat, työntekijät, kumppanit) ja palvelut prosessien ja ominaisuuksien sijaan. Tuotekeskeisen toiminnan muuntaminen asiakaslähtöiseksi vaatii paitsi yritykseltä itseltään, myös järjestelmiltä notkeutta, jollaiseen vanhat monoliitit eivät kykene. 

Etsitkö nykyisen korvaajaa vai uudistatko aidosti toimintaa?

Kustannukset, ratkaisujen toimivuus ja uuden teknologian tuoma epävarmuus kummittelevat usein päätöksenteon esteenä.  

Yksi tapa poistaa pelkoja on tuudittautua standardiprosesseihin tai erilaisiin uudelleenkäytettäviin ”best practice” –ratkaisuihin, jotka todistetusti on rakennettu toimimaan edes kerran – jollekulle toiselle. Tästä muodostuu omanlaisensa kierre: On pystyttävä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin paremmin kuin kilpailijat ja järjestelmäuudistus on tehtävä. Ei kuitenkaan voida aidosti uusia järjestelmiä, koska uusi järjestelmä saa kyetä vain siihen, mihin edellinenkin ja vaikka sen olisi tehtävä enemmän kuin mikään järjestelmä aiemmin, silti siitä olisi löydyttävä todistetusti referenssi aiemmasta käyttöönotosta.

Tämä kierre ruokkii pelkoja siihen pisteeseen, ettei uskalleta lähteä toteuttamaan muutosta ja jokainen jahkailtu vuorokausi on euroja pidemmälle ehtineen kilpailijan liikevaihtoon. 

Näe muutos mahdollisuutena ja tee järjestelmäuudistus suunnitelmallisesti

Uudistuksen edellyttämät hankkeet ovat suuria ja pitkäkestoisia (lue: kalliita). Välillä ei edes olla ihan varmoja, mistä päästä tai millä tavalla kannattaisi aloittaa, ettei vahingossakaan lähdetä sahaamaan omaa oksaa tiedostamatta. 

Arkkitehtuurikulman tulisi ottaa kantaa mm. tietoturvaan, suorituskykyyn ja ratkaisun oikeaoppiseen käyttöönottoon. Ratkaisupuolella taas toimivuuden todentaminen ja sovellusten valikointi tulisi tehdä tulevaisuuden tarpeita peilaten. Aiotaanko tulevaisuudessa olla suunnannäyttäjiä perässä hiihtäville, vai keskittyä murjomaan uutta alustaa samanlaiseksi kuin vanha oli.

Uudistukseen liittyvää epävarmuutta lievittämään sekä asiakkaitamme oikealle uralle auttamaan tarjoamme CGI Dynamics 365 Evaluointi –konseptin. Sen tarkoituksena on antaa asiakkaallemme rohkeus lähteä konsultaation – ei myyjän lupausten – kautta aidosti liiketoimintaa kehittävään järjestelmähankkeeseen. Kaiken digitaalisen humpan keskellä olemme kuitenkin konsultteja ja kokemuksen kautta jokaisen tulevaisuuden yksilölliseen tarpeeseen voidaan määritellä parhaat ratkaisut. 

Kiinnostuitko? Lue lisää Dynamics 365 Evaluoinnista

Kirjoittajasta

Teemu Vierimaa

Teemu Vierimaa

Director, Consulting Services

Teemu toimii CGI:llä konsultointijohtajana. Hänellä on 15 vuoden kokemus toiminnanohjaushankkeista ja erityisesti Microsoftin toiminnanohjausteknologioista. Hän on toiminut useassa eri roolissa toiminnanohjausprojekteissa ja on kokemuksen kautta hankkinut ymmärrystä liiketoimintaprosesseista ja näkemystä niiden yhdistämisestä IT-vaatimusten kanssa.