Lukuisien vaihtoehtojen maailmassa personoitu palvelu ratkaisee asiakkaan sitoutuneisuuden. Kodinkoneketju Power haluaa tarjota asiakkaille sitä, mitä he haluavat ostaa. Apuna toimii data ja sen analysointi.

Oletko paininut saman ongelman kanssa: verkkokauppa-asiakkaiden käyttäytymistä pystytään analysoimaan monipuolisesti, mutta kivijalka-asiakkaan käyttäytymisestä myymälässä ei tiedetä juurikaan mitään? Power löysi tähän ratkaisun videoanalytiikan avulla.

Ensiksi kääritään hihat ja kerätään data

Videoanalytiikka perustuu kasvojen analysointiin erikoistuneisiin algoritmeihin. Sen toimintaperiaate on yksinkertainen ja se on helppo ottaa käyttöön.

Dataa kerättiin kahdesta asentamalla videosensoreita ja näyttöjä myymälöiden useisiin eri osastoihin. Kun asiakas kulki videosensorin ohi, tunnistettiin hänen sukupuolensa ja ikäryhmänsä. Tämän jälkeen näytölle ilmestyi kyseiselle kohderyhmälle suunnattu lisämyyntituotteen tai -palvelun mainos.

Kokeiluun ryhdyttiin, koska asiakkaiden käyttäytymistä haluttiin vertailla eri myymälöissä ja osastoilla. Samalla testattiin, kuinka videoanalytiikkaan perustuvalla kohdennetulla markkinoinnilla voidaan kasvattaa valittujen tuotteiden myyntiä.

Tyytyväinen asiakas kaikissa kanavissa

Kohdennettu markkinointi lisäsi valittujen tuotteiden myyntiä jopa 120 prosenttia. Voidaan päätellä, että videoanalytiikan avulla on helppoa ja nopeaa saada tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä. Powerin casessä asiakasdataa käsiteltiin anonyymisti, mutta asiakkaan hyväksynnällä on mahdollista yhdistää myymälässä kerätty asiakastieto ostotietoihin ja verkkokauppadataan.

Tämän hetken merkittävimmät digitaaliset innovaatiot vähittäiskaupan alalla tehdään kivijalkakaupassa. Suurin osa innovaatiotyöstä keskittyy asiakaskokemuksen parantamiseen teknologian avulla. Tässä auttaa merkittävästi se, että yritys tuntee asiakkaansa. Ilman dataa kaikki on kuitenkin arvailua. Jotta kehitystyö johtaa tuloksiin, tekemisen tulee pohjautua analysoituun dataan.

Yhdistämällä myymälässä kerätty data verkkokaupan asiakastietoihin, on vähittäiskaupalla käytössään arvokasta tietoa. Tämän kokonaiskuvan avulla opitaan tuntemaan asiakkaat paremmin ja ymmärtämään heidän käytöstään eri kanavissa. Vasta tämän jälkeen voidaan alkaa tarjoamaan heille kokonaisvaltaisia ja saumattomia palveluita - ostopaikasta riippumatta.

Powerin videoanalytiikka-case on vain yksi tapa, miten modernilla teknologialla voidaan kohentaa asiakaskokemusta ja viedä vähittäiskaupan palveluita uudelle tasolle. Miten sinun yrityksesi voisi digitalisaation avulla luoda parempia asiakaskokemuksia? Lataa 5x muutos -eKirja ja lue lisää tositarinoita vähittäiskaupan edelläkävijöistä!