Alan terävintä kärkeä oleva IT

Fiskars on maailman johtava kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun liittyvien kuluttajatuotteiden tuottaja. Se toimii yli 20 maassa ja työllistää noin 3 400 ihmistä.

Asiakkaan haaste

Hajanainen toimintaympäristö

Fiskars teki strategisen muutoksen vuosina 2008-2009 vauhdittaakseen siirtymistä kohti yhtenäistä kuluttajatuoteyhtiötä. Yhtiö toimi aiemmin holding-yhtiönä, jossa lukuisat brändit ja maayhtiöt operoivat varsin itsenäisesti. Holding-yhtiön sisällä oli käytössä lukuisia erilaisia toimintamalleja, prosesseja sekä sovelluksia, joiden vuoksi Fiskarsin oli vaikea toimia yhtenä yhtenäisenä yrityksenä.

Holding-yhtiöstä päätettiin luopua ja muodostaa yhtenäiset kansainväliset toimintamallit. Tehokkuutta haettiin yksinkertaistamalla rakennetta sekä yhtenäistämällä toimintatapoja globaalisti. Hajanainen IT-arkkitehtuuri ei tukenut yrityksen tavoitteita. Uuden tietotekniikkastrategian mukaisesti päätettiin ensin harmonisoida IT-infrastruktuuri. 

Ratkaisumme

Perustana yhtenäinen infra

Käyttämällä yhtenäisiä toimintamalleja, prosesseja sekä sovelluksia Fiskarsin oli helpompi parantaa tehokkuutta niin liike- kuin jakelutoiminnassa. Ensimmäisenä askeleena yhtenäistettiin yhtiön IT-infrastruktuuri tukemaan kannattavaa kasvua. Fiskarsin kumppanina muutoksessa oli CGI

Seuraavat palvelut ja prosessit yhtenäistettiin vuoden 2011 loppuun mennessä:

  • Windows 7 standardisointiprojekti työasemaympäristöille
  • yhtenäiset viestintäratkaisut, jotka perustuvat Microsoft Exchangeen ja Lynciin
  • service desk-palvelut 2 000 loppukäyttäjälle
  • kansainväliset työasematukipalvelut sekä laitteiston elinkaaripalvelut
  • palvelinhallinta sekä kapasiteettipalvelut
  • tietoverkkojen hallintapalvelut.

 

Lopputuloksena meillä on nyt yhtenäinen IT-infrastruktuuri, joka mahdollistaa muiden strategisten tavoitteiden saavuttamisen.

Frans Westerlund, CIO, Fiskars

Menestystarina

Yhteistyö CGI:n kanssa antoi Fiskarsille mahdollisuuden keskittyä ydinliiketoimintaansa. IT-infrastruktuurin uudelleenjärjestely oli osa kansainvälistä uudelleenorganisointia ja loi Fiskarsille ympäristön innovatiiviselle tuotannolle, toimituksille, kehitykselle ja tutkimukselle. Virtaviivaistetut prosessit ja yhtenäistety toimintatavat kaikkien maayhtiöiden välillä tehostavat toimintaa. Aidosti globaalina yrityksenä CGI:n pystyy tarjoamaan Fiskarsille tukea ja palveluita siellä missä niitä tarvitaan, milloin niitä tarvitaan.

Miksi CGI?

CGI on Fiskarsille IT-kumppani, joka pystyy tarjoamaan globaalin toimitusmallin ja resurssit IT-infrastruktuurin yhtenäistämiseen maailmanlaajuisesti sekä tarjoamaan jatkuvia palveluita kaikissa maissa, jossa Fiskarsilla on toimintaa.

Tutustu: