Innovaatioita ja etätohtoreita – teknologia tehostaa terveydenhuoltoa

Terveydenhuollon digitalisaatio mahdollistaa tehokkaammat, turvallisemmat ja talou­del­li­semmat hoitokäytännöt. CGI on mukana kehittämässä uudistuvan toiminta­ympäristön IT-ratkaisuja – Suomessa ja maailmalla.

Suomalaisen terveydenhuollon haasteena on vastata kasvaviin kustannuspaineisiin huolehtien samalla terveyspalveluiden saatavuudesta sekä sosiaalisen tasa-vertaisuuden toteutumisesta. Yksi väylä parempaan ja kustannustehokkaampaan terveydenhoitoon on langaton mobiiliteknologia, joka tarjoaa ihmisille mahdollisuuden tarkkailla omaa terveyttään ja osallistua sen hoitoon. Digitalisaatio laajentaa myös terveydenhuollon ammattilaisten työkaluvalikoimaa.

Suomen CGI kehitti ensimmäisenä maailmassa älylaseihin kotihoitopalveluiden toteuttajille tarkoitetun sovelluksen. Sen avulla kotihoitaja saa älylaseihin näkyville ennen asiakaskäyntiä tarvittavia tietoja kuten työmääräyksen sekä potilastieto-järjestelmästä johdettua informaatiota potilaan sairashistoriasta ja lääkityksestä. Sovellus helpottaa myös navigointia asiakkaan luokse sekä toimiston ja kentällä liikkuvien kotihoitajien välistä tiedonvaihtoa.

Tiedonlouhinta edistää potilasturvallisuutta

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä tietojärjestelmä on ensimmäistä kertaa Suomessa valjastettu etsimään potilaskertomuksista viitteitä potilasturvallisuuden vaarantumisesta. Tietojärjestelmä hakee yhteisiä tekijöitä vaaratilanteista kaikesta potilas-kertomukseen kirjatusta hoito- ja lääkitys-tiedosta. CGI:n tuottaman palvelun avulla potilaskertomusteksteistä tunnistetaan automaattisesti potilasturvallisuuden vaarantumiseen viittaavia sanoja ja sanojen yhdistelmiä. Tuloksena saadaan kootusti tietoa siitä, millaiset seikat ovat vaikuttaneet tilanteissa, joissa potilaan tila on vaarantunut tai johtanut kuolemaan.

Merkkien ja tilanteiden tunnistaminen mahdollistaa henkilökunnan kouluttamisen ja toiminnan parantamisen. Parempi potilasturvallisuus auttaa sairaanhoitopiiriä myös lyhentämään hoitojaksoja ja säästämään toiminta-kuluissa.

Terveydenhuollon analytiikan tarjoamat uudenlaiset mahdollisuudet ovat potilasturvallisuuden kannalta varsin merkittäviä, sillä Suomessa on arvioitu olevan potilaan kuolemaan johtavia haittatapahtumia vuosittain noin 700 –1700. Tämän lisäksi laajempi joukko potilaita kärsii haittatapahtumista muun muassa pidentyneinä hoitoaikoina.

Suomen terveydenhuollolle koituu vuosittain jopa miljardin euron kustannukset potilasturvallisuuden vaarantumiseen johtaneista tapauksista.

Etälääketiede parantaa palvelujen saatavuutta

Potilaiden ja asiakkaiden hoitoon ja palveluun liittyvistä tehtävistä yhä suurempi osa on mahdollista hoitaa kotona joko ammattilaisen toimesta tai potilaan itse-palveluna. Etälääketiede perustuu tarvittaessa korkealaatuisen videoyhteyden käyttöön tai kevyempään verkon yli tapahtuvaan kuvansiirtoon.

CGI:n Etto-etätohtoripalvelussa hoitaja käyttää potilaan vastaanottohuoneessa tutkimusvälineitä. Tieto siirtyy reaaliaikaisesti muualla sijaitsevalle lääkärille, joka voi tehdä diagnoosin jopa satojen kilometrien päästä. Etton avulla lääkäri pystyy etänä kuuntelemaan potilaan keuhkot ja sydänäänet, katsomaan korva- ja nielunäkymän sekä tutkimaan ihomuutoksia tai haavoja. Yllämainittujen toimenpiteiden lisäksi palveluun voidaan liittää esimerkiksi EKG-mittari, vitaalitoimintojen mittari tai oftalmoskooppi. Myös potilaan kotona käytettävien mittalaitteiden tiedot siirtyvät terveydenhuollon ammattilaisen käyttöön helposti ja luotettavasti.

CGI osallistui vuonna 2013 HUS:n pilottihankkeeseen, missä kokeiltiin lastentautien päivystyspotilaiden tutkimista ja hoitamista telelääketieteen keinoin. Suomen Lääkärilehdessä 33/2014 julkaistujen tulosten perusteella uuden teknologian avulla on mahdollista hoitaa merkittävä osa lastentautien päivystyksen ja todennäköisesti usean muunkin erikoisalan lievästi sairaista potilaista.

Tutkimuksen mukaan telelääketieteen teknologialla on merkittävää laajentamispotentiaalia.

Artikkeli on julkaistu alun perin Sote & Suomi -teemalehdessä