Hyvät asiakkaamme,

kuten muutama viikko sitten kerroimme, pidämme haastavinakin aikoina huolta asiakaspalvelumme ja palvelutuotantomme jatkuvuudesta. Tehtävämme on yhdessä asiakkaidemme kanssa varmistaa, että asiakkaamme voivat vastata omien asiakkaidensa, työntekijöidensä ja paikallisten yhteisöjensä tarpeisiin.

Tiimimme ympäri maailmaa työskentelevät auttaakseen asiakkaitamme vastaamaan kriisiin sopeuttamalla resursseja ja järjestelmiä tilannetta vastaavaksi. Tuemme asiakkaitamme, jotta he pystyvät ylläpitämään yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisiä palveluita samalla varmistaen työntekijöidensä turvallisuuden. Tässä esimerkkejä tähänastisista toimistamme kriisiin vastaamiseksi:

  • Satojen tuhansien työntekijöiden etätyöskentelyyn siirtymisen mahdollistaminen: laajennetut yhteydet, kyberturvallisuuden huomioiminen ja etätyöskentelyn mahdollistavien kollaboraatiotyökalujen nopea käyttöönotto.
  • Työllisyyteen ja taloudellisiin tukiohjelmiin liittyvien nopeiden muutosten läpivienti hyödyntäen tuoteratkaisujamme ympäri maailmaa eri toimialoilla.
  • Etäyhteyksien ja -opiskelun mahdollistaminen miljoonille lapsille yhteensä 1 700 koulussa eri puolilla Eurooppaa sekä virtuaalisten koulutustapahtuminen järjestäminen Pohjois-Amerikassa.
  • Montrealin sydäninstituutin COVID-19-taudin hoitoon tähtäävään tutkimushankkeen tukeminen: digitaalinen alusta tutkimukseen osallistuvien potilaiden rekrytoinneille ja seurannalle.

Autamme jatkossakin kaikissa tarpeissanne vastata muutokseen ketterästi ja kriittisten toimintojen jatkuvuuden varmistaen.

Autamme vastaamaan muuttuviin liiketoiminta- ja teknologiatarpeisiin

Tiedostamme, että pandemiakriisi aikaansaa muutoksia niin rajoitusten purkamisvaiheessa kuin yhteiskunnan normalisoituessa. Kun eri valtiot alkavat pikkuhiljaa purkaa rajoituksia, organisaatioiden on samalla suunnitteleva omia toimenpiteitään. Vaikka eri puolilla maailmaa rajoitusten purkunopeus vaihtelee ja eri toimialat toipuvat kriisistä eri tavoin, teknologialla on keskeinen rooli, mm. sopeutumisessa uuteen kysyntään ja muuttuneeseen liiketoimintaympäristöön.

Rajoitusten purun jälkeen monet toimialat kokevat rakenteellisia muutoksia, jotka vaativat uusia liiketoimintamalleja ja käytäntöjä: uudenlaisia ekosysteemejä tai muutoksia toimitusketjuihin tai työvoimaan.

CGI on sitoutunut olemaan asiakkaidensa kumppani tässä muutoksessa. Olemme taloudellisesti vakaa yhtiö, jolla on tarvittavat end-to-end-kyvykkyydet ja toimialaosaaminen vastata muuttuviin liiketoiminta- ja teknologiatarpeisiin. Uskomme, että yhdessä asiakkaidemme kanssa voimme kehittää uusia ratkaisuja vastataksemme uuteen tilanteeseen.

Respond, Rebound ja Reinvent: näkemyksemme ja palvelumme muutoksen tukena

Organisaatiot palautuvat kriisistä omaa tahtiaan ja käyvät palautumisen aikana läpi erilaisia vaiheita. Olemme nimenneet nämä vaiheet: ”Respond”, ”Rebound” ja ”Reinvent”. Jokaisessa vaiheessa voimme auttaa asiakkaitamme hyödyntämään teknologiaa liiketoimintastrategian toteuttamisen tukena:

  • Respond. Autamme vastaamaan välittömiin tarpeisiin, joita kriisitilanteessa toimiminen edellyttää, mm. operatiiviseen toimintaan, työntekijöihin, asiakkaisiin ja paikallisiin yhteisöihin liittyvät vaikutukset.
  • Rebound. Autamme vastaamaan kriisin aiheuttamiin taktisiin haasteisiin ja liiketoimintatarpeiden muutoksiin.
  • Reinvent. Kehitämme tiiviissä yhteistyössä uusia toimintamalleja toimia asiakkaiden, työntekijöiden, toimittajien, kansalaisten ja valtiohallinnon toimijoiden kanssa kriisin jälkeen.

Respond, Rebound, Reinvent -ohjelman avulla haluamme auttaa asiakkaitamme selviytymään pandemiakriisin eri vaiheista. Tuomme siihen liittyvät näkemyksemme ja palvelumme osaksi jokapäiväisiä kohtaamisia asiakkaidemme kanssa. Lue lisää globaalilta sivustoltamme: cgi.com/3R, jonne päivitämme jatkuvasti näkemyksiämme kriisistä selviämiseksi ja esimerkkejä yhteistyöstä asiakkaidemme kanssa.

Koko CGI:n puolesta kiitämme asiakkaitamme mahdollisuudesta olla tukenanne.

Ystävällisin terveisin,

George D. Schindler
President & Chief Executive Officer

Julie Godin
Co-Chair of the Board and Executive Vice-President,
Strategic Planning and Corporate Development