Systems integration

Resource center

EnBW (Energie Baden-Württemberg AG) er en av Tysklands største energileverandører og leverer strøm, gass, vann og energirelaterte produkter og tjenester til omkring 5,5 millioner kunder. Konsernet består av mange datterselskaper. Ett av dem er Netze BW, som håndterer nettverksadministrasjon –...

Som et ledd i visjonen om å ha Norges mest fornøyde kontorbrukere, øker eiendomsselskapet Entra innovasjonstakten. Gjennom CGIs nye satsing på eiendomsforvaltningsløsninger skal de bli enda mer attraktive for dagens og morgendagens kunder. Entra har inngått en samarbeidsavtale med IT-selskapet...

Virksomheters suksess er avhengig av effektiv informasjonsdeling og lettvinn tilgang til kunnskap. For å oppnå dette er IT-systemer som sentraliserer og administrerer informasjon avgjørende. Les mer om hvordan SharePoint, levert av kompetente og kunnskapsrike rådgivere, øker de ansattes produktivitet og...

CGI har siden 2003 levert IT-plattform til Osloskolene. Plattformen har vært et viktig bidrag for at Utdanningsetaten skal nå kommunens mål om å frigjøre mer tid til pedagogisk utviklingsarbeid for lærere og rektorer samt gi større læringsutbytte for elevene. Høsten...