Health

Resource center

CGI har utviklet sikker portalløsning (MinJournal) for Oslo Universitetssykehus (OUS) der resultater fra Coronatest nå blir tilgjengeliggjort for pasienten. CGI har hatt et tett og langt samarbeid med Oslo Universitetssykehus fra 2006 og frem til i dag. CGI er leverandør...

CGI har hatt et tett og langt samarbeid med Oslo Universitetssykehus fra 2006 og frem til i dag. CGI er leverandør av intranett, avviksløsning, pasientportal (minjuornal.no), infeksjonskontroll og organisasjonsforvaltningsløsning til OUS.

Saksbehandlingssystemet av oppgjørene for reiser uten rekvisisjon (PRO) skulle gjennom en omfattende videreutvikling for å motta søknader elektronisk, automatisere saksbehandlingsprosessen og standardisere saksbehandlingen etter nye regler fra departementet. Pasientreiser HF har ansvar for teknologiutvikling og systemforvaltning av reiser med og...

Benskjørhet er et stort og voksende folkehelseproblem. 50 % av alle kvinner og 25 % av alle menn rammes før eller siden, og benskjørhet har flest liggedøgn på norske sykehus etter slag. I dag oppdages sykdommen vanligvis etter at et...