35
maal is de OV-planner van CGI geïmplementeerd in de VS en Finland 
>2.000.000
Nederlanders nemen mede dankzij CGI deel aan Burgernet
550M+
afgehandelde events onderstrepen onze expertise op het gebied van cybersecurity

Het zijn uitdagende tijden voor lokale en provinciale overheden. Het verwachtingspatroon van hun klanten – burgers en organisaties – wordt al maar hoger. Zij willen altijd en overal veilig toegang tot overheidsdiensten. Transparante informatie te allen tijde. Meer inspraak. Én de garantie dat de privacy van hun gegevens geborgd is. De overheden zelf hebben te maken met verduurzaming, decentralisatie van overheidstaken, schaalvergroting en krimpende budgetten, waardoor zij gedwongen worden efficiënter te werken en hun inkomsten te vergroten.

Met adviezen, maar ook door diensten volledig uit te voeren, helpen wij overheden hun effectiviteit te verbeteren. Zo doen Rijkswaterstaat en de gemeente Utrecht proeven met onze Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) oplossing. Deze innovatie geeft onze opdrachtgevers de volledige regie over objecten in de openbare ruimte. Onze oplossing voor IT Asset Management (ITAM) brengt het IT-landschap in kaart en richt IT (kosten)efficiënter en effectiever in. Verder helpen wij gemeenten onder meer bij hun energietransitie.

CGI beschikt over een volledig portfolio met high-end bedrijfs- en IT-consultingdiensten, systeemintegratie en IT en business process outsourcing services. Lees hieronder wat CGI hierin voor u kan betekenen.

Diensten

Incasseren

Oplossingen

IBOR

Thema's, diensten en oplossingen van CGI