Gebrek aan financieel inzicht is een belangrijke oorzaak van schulden. Burgers kunnen met hulp van de Groningse Kredietbank (GKB) hun schulden oplossen en hun uitgaven weer onder controle krijgen. De GKB wil hen graag coachen naar financieel gezond gedrag, maar is veel tijd kwijt aan het actueel krijgen en houden van het overzicht van betalingsachterstanden, inkomsten en uitgaven. Tegelijkertijd maakt de schuldeiser onnodig incassokosten, omdat hun vorderingen moeilijk inbaar zijn. Een blockchain-oplossing verbetert de onderlinge afstemming tussen de verschillende partijen in de schuldhulpverlening. En door real-time informatieuitwisseling kan de burger profiteren van een beter inzicht in financiële gegevens.

De Gemeente Groningen ontwikkelde samen met CGI een blockchaintoepassing voor het verbeteren van de schuldhulpverlening. Meer weten hierover? Download de Groningse Kredietbank case study en/of lees het artikel in iBestuur magazine.