Met Burgernet – een samenwerkingsverband tussen gemeente, burgers en politie – helpen inmiddels ruim twee miljoen paar extra ogen en oren de samenleving veiliger te maken. Het systeem kan ook worden ingezet voor brede burgerparticipatie. Dat ondersteunt de overheid bij haar digitale transformatie.

“Burgernet is begonnen als middel om via technologie burgers te betrekken bij het veiliger maken van hun omgeving, aanvankelijk voor het vergroten van de hoeveelheid aanhoudingen op heterdaad, door de politie,” vertelt Michiel Geuzinge, coördinator zorg en veiligheid bij de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Inmiddels groeit Burgernet naar een instrument waarmee gemeenten contact onderhouden met burgers voor het vergroten van de veiligheid en leefbaarheid in brede zin. “Veiligheidsbeleid is ook lokaal beleid en met Burgernet heeft elke gemeente een grote groep burgers die heeft aangegeven dat ze een bijdrage wil leveren. Burgernet biedt kansen om deze groep op een meer duurzame manier bij veiligheid te betrekken”, vertelt hij.

CGI is vanaf het begin nauw betrokken bij de ontwikkeling van Burgernet en onderhoudt en beheert het systeem sinds 2009. Het werkt nu aan een geheel nieuw systeem, Burgernet 2.0, dat burgerparticipatie op een hedendaagse manier mogelijk maakt. De politie gunde de opdracht begin dit jaar aan CGI. Robert van den Berg, account director Public Safety bij CGI en lid van de stuurgroep Burgernet, over de belangrijkste veranderingen in Burgernet 2.0: “We gaan meer kanalen toevoegen, zoals de matrixborden van gemeenten en lichtkranten in bus en tram, zodat we ook daar meldingen kunnen tonen. In het nieuwe systeem kan de politie foto’s meesturen in de meldingen. Ook maakt het nieuwe systeem meer gebruik van social media, zoals Whatsapp.”

Lees meer over hoe Burgernet 2.0 de veiligheid én leefbaarheid kan vergroten in het artikel in iBestuur magazine of download de case study.