Wat is het effect van een brugafsluiting op het verkeer en de omliggende omgeving? Hoe voorkom je dat een weg twee keer in korte tijd opengebroken moet worden voor werkzaamheden? En valt er iets te zeggen over de relatie tussen de verkeersdrukte in tunnels tijdens griepgolven? Het wordt drukker en dus is het steeds belangrijker om het verkeer in goede banen te leiden. Tegelijkertijd is het niet gemakkelijk om grip te krijgen op mobiliteit en alle databronnen die hierin inzicht kunnen geven. CGI helpt hierbij met de MobiliteitsDemonstrator.

Deze MobiliteitsDemonstrator werkt met Linked Data, een technologie waarbij meerdere databronnen overzichtelijk bij elkaar worden gebracht. Een technologie met veel relevantie voor de mobiliteitssector, omdat steeds meer knelpunten in het verkeer niet op te lossen zijn door alleen naar mobiliteit te kijken. “Er zijn steeds meer maatschappelijke vraagstukken die erom vragen om vanuit meerdere perspectieven naar iets te kijken. Daarvoor moet je meerdere databronnen met elkaar combineren”, legt Laurens Lapré uit, expert op het gebied van infrastructuur en mobiliteit bij CGI.

Impact mobiliteit

Linked Data bieden een integraal inzicht op mobiliteit en het is dan ook een technologie met veel beloftes. Maar wat kun je er nu daadwerkelijk mee en wat is de waarde? De MobiliteitsDemonstrator geeft hierop een antwoord. Een 3D-kaart toont informatie van allerlei verschillende bronnen, die hierdoor gemakkelijk in samenhang te analyseren zijn. Planners kunnen daardoor overzichtelijk zien wat de impact van mobiliteit op de omgeving is. In één van de experimenten bracht CGI data van het Kadaster, de NDW en CBS bijeen in een kaart van de gemeente Rotterdam.

MobiliteitsDemonstrator
MobiliteitsDemonstrator

“Dit geeft op een laagdrempelige manier inzicht in complexe relaties tussen bijvoorbeeld de geluidsintensiteit in wijken en de wisselende verkeersintensiteiten”, licht Lapré toe. Door Linked Data is het mogelijk om de data over geluidsmetingen uit één bestand te halen, data over fijnstof uit een ander bestand en dit te combineren met verkeersintensiteiten. Het zou zelfs mogelijk zijn daarbij ook nog informatie toe te voegen over de uitstoot van de schepen in de haven van Rotterdam of de vluchten vanaf Schiphol. “Dat kon vroeger niet zo eenvoudig, maar het is door Linked Data veel gemakkelijker geworden om te koppelen.”

Verbanden ontdekken

Linked Data zijn in bepaalde sectoren al omarmd en Nederland loopt in vergelijking met veel andere landen voorop. Volgens Lapré is dat te verklaren door de infrastructuurdichtheid in Nederland. Dit vereist een goede planning en veel samenwerking. In de mobiliteitssector is echter nog wel wat te winnen en de kansen zijn dus aanzienlijk. Volgens de CGI-expert gaat er traditioneel veel tijd verloren tijdens het voorbereiden van data als het gaat om koppelen.

Raadplegen, visualiseren en analyseren met de MobiliteitsDemonstrator

Er worden bovendien vaak verkeerde aannames gedaan rond de betekenis van de data. Door data in Linked Data-vorm beschikbaar te stellen worden veel datavoorbereidingsstappen overbodig en het verkleint de kans dat data verkeerd wordt geïnterpreteerd. Dit verhoogt de datakwaliteit en de bruikbaarheid van de gekoppelde data. In de MobiliteitsDemonstrator is die data dan ook nog eens gemakkelijk te raadplegen, te visualiseren en dus te analyseren.

Mobiliteit

Dit is zo belangrijk voor de mobiliteitssector vanwege de toenemende drukte in de stad. Het is niet meer voldoende om alleen vanuit een verkeersmanagementoptiek naar knelpunten te kijken. Die sluiting van een brug heeft impact op het verkeer rondom een school twee straten verderop vanwege uitwijkend verkeer. En niet alleen op de route die de bus moet nemen, maar ook op de capaciteit van die bus omdat meer mensen de auto laten staan.

Een groot voordeel is dat meerdere situaties tegelijkertijd worden getoond. Het verkeer kan op één dag gehinderd worden door zowel wegwerkzaamheden als door een buurtfeest twee straten verderop. Een planner is zich daar lang niet altijd van bewust; de kans is groot dat informatie over deze twee evenementen op een andere manier is opgeslagen. Lapré: “Dat jij het niet aan ziet komen, betekent niet dat er niet iemand is die het niet weet. Maar omdat de juiste data niet op tijd bij elkaar komt, is het niet te voorspellen.”

Winst

De voordelen zijn voor de logistieke sector evident nu het verkeer toeneemt. “Om een stad efficiënt te bevoorraden, gaat het allang niet meer alleen over bijvoorbeeld de hoogte van de bruggen”, aldus Lapré. “Naarmate de beschikbare ruimte in een stad kleiner en kleiner wordt, wordt het steeds belangrijker dat informatie realtime beschikbaar is. Je wil niet alleen weten dat er een laad- en losplek is – je wil ook weten of er nu ruimte is voor twee vrachtwagens. In die wereld zullen we steeds meer Linked Data gaan tegenkomen.”

Zelfs ondergrondse data kan meegenomen worden. “Stel dat je de straat opengooit voor werkzaamheden aan riolering en een paar weken later voor glasvezel. Het is natuurlijk veel efficiënter om dit in één keer te doen. Door Linked Data kan de data van de glasvezeleigenaar eenvoudiger gekoppeld worden aan data van de rioleringsbeheerder en dan hoeft de straat maar eenmaal open.”

Gemeenten

Gemeenten of andere partijen die twijfelen aan de waarde van Linked Data kunnen bij CGI terecht voor een proef met deze MobiliteitsDemonstrator. De truc is om te zoeken naar problemen die niet vanuit één gezichtspunt op te lossen, waarbij een gemeente dus informatie nodig heeft buiten de mobiliteitsafdeling. Lapré: “Denk aan verkeersdrukte op de ring of een wijk waar conflicten ontstaan in de planning.”

De truc is om te zoeken naar problemen die niet vanuit één gezichtspunt op te lossen, waarbij een gemeente dus informatie nodig heeft buiten de mobiliteitsafdeling.

Lapré meent dat het steeds zeldzamer zal worden dat verkeersknelpunten alleen met kennis van verkeer op te lossen zijn. Ze gebeuren vrijwel altijd in relatie met andere gebeurtenissen en situaties in een stad. Door data in een Linked Data-vorm aan te bieden is de koppeling met al die verschillende gebeurtenissen en situaties te maken. “Die kennis is wel bekend binnen de gemeente, maar dat betekent niet dat de planner hier ook toegang tot heeft.”

De mogelijkheden zijn legio. De CGI-expert heeft zelfs als experiment eens gekeken naar het effect van griepgolven op de verkeersdrukte in tunnels. “We brachten daarbij allerlei data bij elkaar. We kijken natuurlijk naar zaken die we vanuit verkeersmanagementoptiek weten, maar we kunnen hiermee veel verder gaan. Allerlei datasets worden erbij gehaald. Waar zou een mogelijke relatie kunnen zitten? Daar laten we dan een analyse op los.”

Dit artikel verscheen eerder op VerkeersNet.nl - auteur: Inge Jacobs

Neem voor een introductie van de MobiliteitsDemonstrator gerust contact op met Laurens Lapré (expert infrastructuur en mobiliteit) of Henk van Haaster (expert data analytics / productmanager iAMLAB)