Laurens Lapré is actief binnen het domein verkeer en vervoer sinds 1995. De laatste 10 jaar werkt hij aan intelligente transportsystemen (ITS) en slimme mobiliteitsdiensten, zowel voor overheid als commerciële marktpartijen. Hij heeft binnen de automotive industrie gewerkt aan connected services portfolio’s. Voor overheden is hij actief als ITS- en mobiliteitsbeleidsadviseur voor grootschalige ITS-projecten. Verder is hij betrokken bij verschillende ITS-netwerkorganisaties, treedt op als voorzitter en geeft regelmatig lezingen en interviews.

Laurens werkt aan thema’s, zoals smart mobility, ITS, vraagbeïnvloeding, gedragsverandering, gamification, big data en mobility analytics, informatie-deling en ketenknoopunten.