Het is niet vreemd dat bedrijven en opleidings- en kennisinstituten met elkaar samenwerken. Immers wordt bij deze bedrijven veel van de opgedane kennis beproefd in de praktijk, ervaring waar de opleiders en onderzoekers weer behoefte aan hebben. CGI werkt dagelijks aan de IT-systemen van haar klanten en is daar niet alleen met bewezen technologie bezig. Datagedrevenheid, digital twins, Artificial Intelligence zijn bekende termen als het aankomt op vernieuwing, maar hiernaast zijn er nog veel andere zaken op het gebied van mobiliteit, rechtszekerheid, energietransitie en natuurlijk het gebied van software development zelf.

CGI werkt in al deze ontwikkelingen regelmatig samen met de Technische Universiteit Delft. Beide organisaties zijn groot waardoor er ook veel raakvlakken zijn waarop deze samenwerking in de praktijk gebracht wordt. Vanuit CGI spelen de experts hier een leidende rol in. Zo ook de twee Vice President Consulting Experts Laurens Lapré en Robert Voûte. Laurens is toonaangevende expert op het gebied van mobiliteit en Robert in het domein van de geografische of ruimtelijke informatie.

In dit artikel worden 3 concrete voorbeelden beschreven van de samenwerking tussen de TU Delft en CGI waar Laurens en Robert nauw bij betrokken zijn.

DiTTLab 

De groei van de verkeersdrukte in en rond steden, nieuwe in-car technologie, zelfrijdende auto’s en dynamisch openbaar vervoer dat real-time reageert op de vraag. Het is een kleine greep uit verkeer- en vervoersontwikkelingen met impact op allerlei fronten: economie, milieu, veiligheid en leefbaarheid. Het DiTTLab helpt nieuwe modellen en slimme ideeën te ontwikkelen voor actuele en toekomstige verkeers- en vervoersvraagstukken. Het lab combineert het beste uit twee werelden: wetenschappelijke onderzoeks- en analysemethodieken met een praktijkgerichte inbreng.

Het lab biedt een geavanceerde onderzoeksinfrastructuur waarin resultaten uit verkeers- en vervoersdata uit sensornetwerken worden geanalyseerd, in combinatie met modellering en simulatie. Modellen simuleren situaties aan de hand van big data. De simulaties maken het mogelijk om de invloed van een maatregel te zien, bijvoorbeeld wat er gebeurt als tijdens grote evenementen in Amsterdam de trein twee keer zo vaak rijdt, of de metro uitvalt. Allerlei zaken zijn te evalueren op een onafhankelijke manier, op een onafhankelijke plek.

TU Delft en CGI starten in de zomer van 2014 met DiTTLab, het Delft integrated Traffic & Travel Laboratory. DiTTLab is een programma voor verkeer en vervoer waar onderzoekers en studenten zich kunnen verdiepen in verkeers- en vervoersvraagstukken. DiTTLab is een transparante constructie die open staat voor inbreng en toetreding van allerlei partijen in een non-commerciële setting met de nadruk op onderwijs en onderzoek.

Hyperloop

De wedstrijd SpaceX Hyperloop Pod Competition is ooit bedacht door Elon Musk, de oprichter van onder meer SpaceX en Tesla Motors. Musk stond naar eigen zeggen in een ellenlange file toen hij op het idee kwam. Hij zag in dat er snellere en betere manieren van transport mogelijk zouden moeten zijn en kwam toen op het idee van de Hyperloop – een buis waar mensen en goederen dankzij een zeer lage luchtdruk met een snelheid van 1.200 kilometer per uur kunnen reizen. Een dergelijke manier van transport zou betekenen dat men in een halfuurtje van Amsterdam in Parijs kan zijn.

Het ontwerpen van de ‘pod’, het transportmiddel dat zich door de buis zal verplaatsen, liet Musk aan anderen over. Hij maakte er een competitie van, waarbij de beste breinen ter wereld in teamverband de strijd met elkaar aangaan. Diverse universiteiten, studenten en professionals wereldwijd besloten de uitdaging aan te gaan.

Een van de teams die de finale heeft weten te bereiken was het team van de TU Delft. Ondersteund door experts van onder meer de TU Delft en CGI (inclusief begeleiding door enkele van CGI’s klanten) hebben de Delftse studenten een prototype ontwikkeld dat zeer hoge ogen gooide in de eerste ronde in 2016.

De mobiliteit van Nederland staat onder druk. Vandaag de dag is infrastructuur niet voldoende om aan de groeiende vraag te voldoen. Slimme oplossingen om vervoer snel, veilig, betrouwbaar en duurzaam te maken, zijn dan ook zeer welkom. Rijkswaterstaat, NS, ProRail en CGI onderstreepten dit door gezamenlijk het Delftse Hyperloop team te sponsoren en te adviseren met praktische kennis en kunde. NS en ProRail hielpen daarbij door na te denken over de vraag wat de hoge snelheden betekenen voor stations van de toekomst. CGI en Rijkswaterstaat richten zich op de IT-component en het sparren met het team over de beveiliging en communicatietechnologie van de pod.

Geo-master opleidingen

Geografische informatie speelt een belangrijke rol in veel van de bovenaan genoemde maatschappelijke ontwikkelingen, maar eigenlijk ook in de mobiliteitsketens. Er is in Nederland maar beperkt ruimte beschikbaar, wat tot gevolg heeft dat deze ruimte voor veel spelers, vaak tot op de centimeter van belang is. Dat ligt niet alleen vast in kadastrale informatie maar is juist iets wat ook altijd aan verandering onderhevig is. De wereld die daardoor in het geding is bestaat niet alleen buiten maar steeds meer ook binnen gebouwen, en wel in alle drie de dimensies. Laserscanning, zo nodig in realtime maar ook het gebruik van satelliet-informatie zijn twee technologieën waarin CGI en de TU Delft samenwerken. Het vakgebied van de geodesie (landmeetkunde) is ook een  mooi voorbeeld van de samenwerking

Het beschrijven van eigendommen en grenzen en dat zo doen dat die informatie betrouwbaar is, is iets waar geodesie telkens bij nodig is. Robert is zelf aan de TU Delft afgestudeerd als geodeet en via hem loopt de samenwerking met twee faculteiten deze onderwijsinstelling nu juist weer verder. CGI participeert in het Geo-onderwijs bij de faculteit Bouwkunde in de master Geomatics en bij de faculteit Civiele Techniek in de master Applied Earth Sciences. In beide faculteiten komen stukken geodesie aan bod maar ook andere eerder genoemde zaken. De samenwerking via Robert richt zich op het af en toe geven van college, het meedoen aan onderzoek en het begeleiden van studenten bij stages en afstudeerprojecten.