Primary tabs

Moderni asianhallinta ei ole enää pelkkä asiarekisteri tai asiakirja-arkisto. Nykyään asianhallinnan ratkaisulta vaaditaan tehostamista, seurantaa sekä houkuttelevaa käyttökokemusta. Moderni asianhallinta on myös älykästä – tekoäly auttaa saavuttamaan edellä mainittuja tavoitteita.

Julkisen sektorin vaatimukset täyttävä asianhallinnan ratkaisu

CGI VIRTA -asianhallintajärjestelmä tehostaa asiakirjaprosesseja ja tekee siitä käyttäjäystävällistä. Seuraavan sukupolven moderni asianhallintajärjestelmä on suunniteltu palvelumuotoilun avulla käyttäjäystävälliseksi ja intuitiiviseksi.

CGI VIRTA on kehitetty yhteistyössä usean valtion viraston kanssa, ja yhteinen kehittäminen jatkuu edelleen kasvaneen asiakaskunnan kanssa. CGI VIRTA on SÄHKE2-sertifioitu, mikä helpottaa pysyvän sähköisen säilyttämisen luvan hakemista.

 


 

Ratkaisun keskeiset komponentit:

 

Pääkomponentit

Asianhallinta

Dokumenttienhallinta

Tiedonohjausjärjestelmä (TOJ)

Prosessiohjaus ja työnkulut

Lisäkomponentit

VIRTA.AI-tekoäly

Visuaalinen analytiikka

Sopimushallinta

Rakenteiset asiakirjat

Sähköinen allekirjoitus

Julkinen diaari 

Yhteensopiva Suomi.fi-viestien kanssa

Suomi.fi-tunnus

 


 

CGI VIRTA vie älykkääseen asianhallintaan

Pelkän asianhallinnan digitalisoimisen lisäksi ratkaisuumme voidaan tuoda tekoälyä ohjaamaan asianhallinnan prosesseja. Tekstisisällön ymmärtävä tekoäly helpottaa ja nopeuttaa työntekijän päätöksentekoa: se ehdottaa päätöstä joka perustuu aiempiin vastaaviin tapauksiin.

Tämä helpottaa työntekijän arkea; tieto on saatavilla helposti ja erilaiset haut sujuvat vaivattomasti. Hakemuksia tekevät kansalaiset ja organisaatiot saavat myös parempaa palvelua nopeammin.

 

VIRTA.AI käyttäjä ja asiakas