Pääkäyttäjäpalvelun hyödyt asiakkaillemme

  • Enemmän aikaa tuottavaan työhön
  • Tehokas resursointi arkena ja loma-aikoina
  • Nopea reagointi poikkeustilanteissa
  • Tuki asiakkaan tarpeen mukaan
  • Palvelun mittaaminen ja muutosten ennustaminen
  • Prosessien yksinkertaistaminen
  • Yhteistyö teknologiakumppaneiden kanssa CGI:n kautta

Organisaatiot voivat ulkoistaa pääkäyttäjäpalvelut kokonaan CGI:lle tai palvelu voi tukea nykyisiä IT-resursseja. CGI:n pääkäyttäjän päivittäinen työ on samaa työtä, jota yrityksen pääkäyttäjät tekevät. Hän on muiden käyttäjien tukena, tiedottaa, testaa, valvoo ja vastaa käyttöoikeuksista. Tämän lisäksi tuemme laajemmin ongelmanratkaisussa, järjestelmäkehityksessä ja projekteissa. 

Alan asiantuntijoiden hoitamana pääkäyttäjäpalvelu lisää vuorovaikutusta käyttäjien ja asiantuntijoiden välillä. Käyttäjien asiantuntemus parantuu CGI:n vahvan kokemuksen myötä.

Omien tuoteratkaisuidemme lisäksi meillä on asiantuntemusta useista liiketoimintaratkaisuista- ja palveluista. Teemme yhteistyötä johtavien teknologiakumppaneiden kanssa, kuten Microsoft, IBM, Oracle ja SAP.

Vahva toimialojen osaamisemme on syntynyt pitkien asiakassuhteiden tuloksena ja ymmärrämme asiakkaidemme tarpeita. Työskentelemme ITIL-sertifioitujen prosessien mukaisesti, yhdistämällä ihmiset, liiketoiminnan ja teknologian mahdollisuudet.