C9000 on komponenttipohjainen kokonaisratkaisu, johon voit ottaa käyttöösi tarvitsemasi osat. Ratkaisu soveltuu tilausohjautuvan, omia tuotteita valmistavan ja alihankintaa harjoittavan yrityksen tarpeisiin ja sitä on toimitettu muun muassa metalli-, muovi-, kumi-, puu- ja suunnitteluteollisuuden toimialoille.

C9000 sisältää kattavat ja muokattavat raportit sekä tulosteet useilla eri kielillä. Ratkaisussa on graafiset työkalut kuormituksen ja kannattavuuden seurantaan.

C9000- ratkaisussa on tehokkaat ja nykyaikaiset ominaisuudet tuotteiden kannattavuuden kehittämiseen ja parantamiseen. Yrityksen liiketoiminnan kehittäminen ja hallinta on helppoa kattavalla kokonaisratkaisulla.

 

Ota yhteyttä

C9000 toiminnanohjausjärjestelmä

C9000 Tuotannonohjaus
 • Tukee tarjous-tilaus-toimitus-laskutus-jälkilaskenta-toimintoketjun prosesseja
 • Helposti muokattava, selkeä tuotannonseuranta graafisesti ja numeerisesti
 • Mahdollistaa tuotteiden hinnoittelun simuloivan katelaskennan avulla, lisäten töiden kannattavuutta
 • Kerää töiden historia- ja jälkilaskentatietoja
 • Mahdollistaa vanhojen tietojen hyödyntämisen ja jäljitettävyyden
 • Tehostaa kapasiteetin/kuormituksen hallintaa ja seurantaa
 • Siirtää kaupalliset asiakirjat sähköisessä muodossa (EDI/OVT, Internet) eri yritysten välillä
 • Tukee verkottunutta liiketoimintaa
 • Sisältää järjestelmään suoraan integroidun Asiakkuudenhallinnan, CRM
C9000 Materiaalihallinto
 • Sisältää ostotoiminnan ja varastoinnin valmistuksesta lähettämöön
 • Yhteys tuotannon tarvelaskentaan nopeuttaa hankintoja sekä helpottaa tavaran seurantaa ja valvontaa
 • Tukee viivakoodien hyödyntämistä materiaali-toiminnoissa
 • Mahdollistaa ostojen ja materiaalien jäljitettävyyden
C9000 Tiedonkeruu
 • Kerää töiden toteutuma- ja jälkilaskentatietoja
 • Mahdollistaa reaaliaikaisen työnkulun- ja kustannusseurannan
 • Hyödyntää viivakoodeja tietojen tallennuksessa
 • Mahdollistaa laatukustannusten raportoinnin
C9000 Taloushallinto
 • Kaikki yrityksen taloushallinnon rutiinit 
 • Integroituu C9000 tuotannonohjaukseen, materiaalihallintoon ja tiedonkeruuseen
 • Sisältää pankki- ja rahoitusyhtiöliittymät sekä e-Laskut
 • Voidaan täydentää integroidulla Sonet Premium kirjanpidolla ja ostolaskujen sähköisellä kierrätyksellä