Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) projektin elinkaaren hallintaan

Profio360 on toiminnanohjausjärjestelmä (ERP), jonka avulla johdat ja teet kestäviä päätöksiä ajantasaisen tiedon pohjalta. Yritykset, joilla on projektiohjattu toimintamalli, asettavat tiedon ja prosessien ohjaukselle erityisvaatimuksia. Nämä erityisvaatimukset on huomioitu Profio360-toiminnanohjausjärjestelmässä.

Projektinhallinnassa reaaliaikainen ja korkealaatuinen tieto on edellytys liiketoiminnan ohjaamiselle. Muutostilanteessa oikeiden päätösten tekeminen vaatii laadukasta tietoa turvallisesti ja helposti, ajasta ja paikasta riippumatta.

Profion avulla hallitset projektin elinkaarta keskitetysti yhdellä ratkaisulla:

Profio toiminnanohjausjärjestelmä projektinhallintaan

 

10 000
käyttäjää hyödyntävät Profio360-ratkaisua päivittäin
30 vuotta
teollisuuden toimialojen kehityksessä mukana
200
asiakasta ja organisaatiota hallinnoivat tietonsa Profio360n kautta

Modulaarinen toiminnanohjausjärjestelmä rakennusalalle ja teollisuuteen

 

CGI Profio360 toiminnanohjausjärjestelmän modulaarinen rakenne mahdollistaa helpon skaalautuvuuden ja mukauttamisen yrityksesi kasvun ja muutosten mukaan. Moduuleista yritys voi valita käyttöönsä vain tarvittavat toiminnot.

CGI Profio360 toiminnanohjausjärjestelmän moduulit on listattu alle, ja ne on jaettu 3 kategoriaan:

​​​​​​ERP-ratkaisuamme voidaan hyödyntää laajalti erilaisiin suuriin projekteihin. Katso videolta, kuinka CGI Profio360-ratkaisua voidaan hyödyntää tuulimyllyjen valmistus- ja rakennusprojektissa.
1.

Projektinhallinta -moduulit 

Erityisesti rakennusalan yrityksille ja kaikille toimijoille, joiden toiminnassa on projektiluonteista toimintaa.

2.

Toimitusketjun hallinta -moduulit 

 Erityisesti valmistavan teollisuuden yrityksille, jotka tavoittelevat tuotteen elinkaaren keskitettyä hallintaa yhdellä järjestelmällä.

3.

Tuki- ja taustatoiminnot

Kaikille yrityksille tarvittavat toiminnot mm. talouden, palkkojen, dokumenttien, ja muiden yrityksen perustoimintojen hallintaan. 

Tehokkaat ominaisuudet projektinhallintaan

 

Ominaisuudet tehokkaaseen projektinhallintaan

Tarjouslaskenta

 

Tarjouslaskenta on monimutkainen, tarkkuutta vaativa prosessi, sekä olennainen osa liiketoiminnan kestävää kasvua. Tehokkailla tarjouslaskentatyökaluilla saavutetaan suurempi tarjousmäärä samassa ajassa verrattuna perinteisiin manuaalisiin menetelmiin.

CGI Profio360 moduuli:          Tarjouslaskenta
 • Hierarkinen tarjousrakenne

  • Mallirakenteet

 • Kustannusmallien hallinta

 • Hinnoittelu

  • Katelaskenta

 • Konfigurointi

 • Tarjousprojektit

Projektin hankinnat

 

Projektien kustannustehokkuus riippuu merkittävästi onnistuneista hankinnoista, sillä hyvin toteutettu hankintasuunnittelu parantaa projektien kannattavuutta. Erityisesti rakennusalalla, jossa projektit ovat mittavia, tarkempi hankintasuunnittelu korostuu entisestään.

CGI Profio360 moduuli: Projektin hankinnat
 • Hankintasuunnitelma

  • Hankintakokonaisuuksien käsittely

  • Hankinta-aikataulu

 • Tarjouspyynnöt/kilpailutus

  • Tarjousvertailu

 • Hankintasopimukset

  • Ostohinnastot

 • Ostolaskujen käsittely

Kustannusseuranta

 

Projektin kustannusten jatkuva seuranta muodostaa perustan onnistuneelle projektille. Usein projektin kustannusarviot eivät ole riittävän tarkkoja, mikä voi vaikeuttaa toteutuneiden ja arvioitujen kustannusten erojen huomioimista ja siten projektin kannattavuuden arviointia.

CGI Profio360 moduuli: Kustannusseuranta
 • Budjetin muodostaminen

  • Kustannusten kohdistaminen litteroille/työnumeroille

 • Budjetin käsittely

  • Lisäbudjetit

  • Budjetin ajoitus

  • Budjetin ennustaminen

 • Budjetin seuranta

  • Kassavirran seuranta

  • Toteuman seuranta

 

Aikatauluseuranta

 

Projektien menestyksen varmistamiseksi projektin aikataulun suunnittelu on tarpeen tehdä huolellisesti. Huolellisesti tehdystä projektin aikataulusta käyvät selkeästi ilmi eri osa-alueiden vastuuhenkilöt, projektiin osallistuvat työntekijät ja heidän työaikansa sekä arvioidut työmäärät.

CGI Profio360 moduuli:                              Aikataulun seuranta
 • Aikataulusuunnittelu

  • Valvontapisteiden seuranta

  • Projektien ja tehtävien allokointi resursseille

  • Kuorma, kapasiteetti ja resurssit

 • Aikatauluseuranta

  • Myöhässä olevat tehtävät

  • Aikatauluennuste

 

Työn raportointi ja seuranta

 

Työn raportointi ja seuranta ovat keskeisiä toimenpiteitä projektin etenemisen tiedon keräämisessä ja analysoinnissa, jotta voidaan havaita poikkeamia suunnitelmasta. Onnistunut raportointityö edellyttää vaivatonta työkalua, joka syö mahdollisiman vähän työntekijöiden aikaa.

CGI Profio360 moduuli: Työn raportointi ja seuranta
 • Oma organisaatio

  • Työntekijätiedot

  • Työvuorokalenterit

  • Palkkalajit
  • Työajan kirjaaminen

   • Kohdistus litteroille/työnumeroille

   • Karttapalvelu

   • Tehtyjen työtuntien tarkastus ja hyväksyntä

  • Organisaation ulkopuoliset

   • Alihankkijoiden henkilötiedot

   • Alihankkijoiden työjonot

   • Työn etenemisen raportointi

   • Karttapalvelu

 

Projektit

 

Profion projektityökalujen avulla hallitset isotkin projektikokonaisuudet keskitetysti. Aikataulujen ja resurssien hallinta tehostaa suunnittelua, ja seurantaominaisuudet helpottavat päätöksentekoa. Työnumerointi/litterointi, sekä jyvitykset kustannuslajeille tehostavat projektien hallintaa.

CGI Profio360 moduuli:                                 Projektit
 • Tehtäväjono

  • Työjonot osa-alueittain
 • Tehtävähierarkia
  • Tehtävien ja aikataulun hallinta
  • Gantt -aikataulunäkymä
 • Projektitiedot
  • Työnumerot tai Litterat
  • Kustannuslajit
  • Yhteyshenkilöt
 • Perustiedot
  • Kalenteri
  • Resurssihierarkia
  • Kapasiteetit
  • Kuormausmuodot
 • Malliprojektit
 • Kuormitustarkastelu
Ominaisuudet toimitusketjun hallintaan

 

Ominaisuudet toimitusketjun hallintaan

Myynti

 

Myynti- ja laskutustyökalut mahdollistavat yrityksille myyntiprosessin ja asiakaskäyttäytymisen seurannan, laskutusprosessien tehostamisen sekä olennaisten tietojen tarjoamisen myyntisuoritusten arviointiin ja tulevien myyntistrategioiden suunnitteluun.

CGI Profio360 moduuli: Myynti
 • Myyntitilaukset/ myyntisopimukset
 • Myyntihinnastot
 • Maksuerien käsittely
 • Laskutus
 • Myyntitilastot

Valmistus

 

 Tuotantosuunnittelun tehokkuuden takaamiseksi yritysten tulee optimoida jokainen tuotantosuunnitelman vaihe. Tällä tavoin pyritään minimoimaan päällekkäisyydet tuotantosuunnitelmassa ja hyödyntämään koko tuotannon kapasiteetti tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

CGI Profio360 moduuli: Valmistus
 • Tuotesuunnittelu

  • Tuoterakenteiden hallinta / BOM
  • Konfigurointi
  • Dokumenttien hallinta
 • Tuotannonsuunnittelu
  • Resursointi, työjonot, kuorma, kapasiteetti

   • Karkeasuunnittelu
   • Hienosuunnittelu
  • Työmallien hallinta
   • Työvaiheet
   • Työvaiheiden ajoitus
  • Materiaalisuunnittelu
   • Saatavuuden tarkastelu
 • Valmistuksen raportointi
  • Työtunnit
  • Valmistuneet määrät
   • Eränumeroseuranta

 

Hankinnat

 

Yritysten tarpeisiin kuuluu reaaliaikaisen tarjontatiedon hyödyntäminen tietoisten hankintapäätösten tekemiseksi. Tehokkaat hankintatyökalut mahdollistavat hintojen, ostojen, sopimusten ja toimittajien keskitetyn hallinnan yhdellä järjestelmällä.

CGI Profio360 moduuli: Hankinnat
 • Ostoehdotukset

  • Ostot projektille
  • Ostot varastoon
  • Ostot myyntitilaukselle
 • Puitesopimukset
  • Toimittajakategoriat
 • Toimittajarekisterit
  • Toimittaja-arvioinnit
 • Ostohinnastot
 • Suoraostot/pikaostot
 • Toimittajaportaali

 

Logistiikka

 

Tehokas logistiikka on välttämätön tekijä liiketoimintaympäristössä, jossa raaka-aineita ja lopputuotteita virtaa sekä sisään että ulos. Logistiikkatyökalujen avulla voidaan toteuttaa suunnitelmallisempaa varastointia, varaston hallintaa ja tuotteiden toimituksia.

CGI Profio360 moduuli: Logistiikka
 • Varastot

  • Monivarastokäsittely
  • Hyllypaikat
  • Jatkuva inventointi
  • Tilauspiste- ja eräkäsittelyt
  • Varaston täydennys
  • Keräys ja vastaanotto
 • Lähetys
  • Lähetyksen suunnittelu

   • Suuntakuormat
   • Kuljetuksen suunnittelu painon/tilavuuden mukaan
  • Lähetteet ja kuormakirjat
  • Kollitus / toimituserien käsittely
CGI Profio tuki ja taustatoiminnot -banneri

 

Ominaisuudet tuki- ja taustatoimintojen hallintaan

Taloushallinto

 

Taloushallinnon työkaluilla voidaan tehokkaasti hoitaa sisäisen ja ulkoisen laskennan sekä myynti- ja ostoreskontran prosessit sähköisesti yhden järjestelmän avulla. Profio tarjoaa reaaliaikaisen katsauksen yrityksen taloustilanteeseen, mikä helpottaa ennustamista ja yrityksen budjetin suunnittelua. 

CGI Profio360 moduuli: Taloushallinto
 • Sisäinen laskenta

  • Tulosyksikköbudjetointi
  • Kustannuspaikkaseuranta
  • Projektiseuranta
 • Ulkoinen laskenta
  • Liikekirjanpito
  • Tase- ja tuloslaskelmat
 • Myyntireskontra
  • Myyntilaskujen käsittely
  • Suoritteiden käsittely
  • Perintä
  • Korkolaskutus
  • Myyntireskontran raportit
 • Ostoreskontra
  • Ostolaskujen käsittely
  • Maksatus
  • Ostoreskontran raportit

Palkat

 

Palkanlaskennan työkalujen avulla voidaan tehokkaasti poistaa manuaalisia työvaiheita yritysten päivittäisestä toiminnasta, sillä automatisoidut prosessit hoitavat rutiinitehtävät käyttäjän puolesta. Palkkajärjestelmä on täysin integroitu tuotannonohjaukseen ja työajan tiedonkeruuseen, jolloin kaikki palkkoihin liittyvät toiminnot ovat helposti hallittavissa.

CGI Profio360 moduuli: Palkat
 • Tunti- ja kuukausipalkkalaskenta
 • Automaattikirjaukset
 • Palkka-ajot
 • Kustannusten kerrytykset
 • Palkkatilastot

Dokumenttien hallinta

 

Asiakirjojen hallinta ja integrointi toimintoihin on tärkeä tukitoiminto. Hajanainen dokumentaatio vaikuttaa haitallisesti operatiiviseen tehokkuuteen. Profiossa dokumentit voidaan lisätä yksittäisen moduulin toimintoihin, mutta sen lisäksi dokumentteja voidaan hallita ja tarkastella keskitetysti Dokumenttien hallinta -moduulin avulla. 

CGI Profio360 moduuli: Dokumenttien hallinta
 • Hakemistot

  • Dokumenttien käyttöoikeudet
 • Kategoriat
  • Asiayhteyden hallinta
 • Dokumenttien hakutoiminnot
  • Metatiedot
 • Dokumenttien luonti
  • Dokumentin luonti mallipohjasta

Perustietojen hallinta

 

Osana päivittäistä toimintaansa yritysten tulee pystyä hallinnoimaan valtavia määriä perustietoja kuten yritys-, henkilö-, ja nimiketietoja. Profioon on mahdollista viedä valtavia määriä perustietoja ja dataa, jotka mahdollistavat automatisoituja prosesseja järjestelmässä. 

CGI Profio360 moduuli: Perustietojen hallinta
 • Yritystiedot

  • Asiakas- ja toimittajatiedot

   • Osoitteet
   • Yhteyshenkilöt
   • Tarjoama
   • Luokittelutiedot
 • Henkilötiedot
  • Nimi- ja yhteystiedot
 • Nimiketiedot
  • Nimikekoodit
  • Nimistys
  • Yksikkötiedot
  • Ohjaavat tiedot
  • Luokittelutiedot
 • Ehdot
  • Maksuehdot
  • Toimitusehdot
  • Toimitustavat

 

CGI Profio360 toiminnanohjausjärjestelmän hyödyt asiakkaalle

Tuotantosuunnittelu

Ratkaisumme avulla tehostat tuotannon optimointia huomioimalla toimitusaikataulut ja materiaalien saatavuuden, sekä maksimoit toimintasi resurssitehokkuuden. CGI Profio360 tarjoaa toiminnallisuuksia yksityiskohtaiseen tuotannonsuunnitteluun ja -ohjaukseen (lue hienosuunnittelusta), sekä kattavia MES-ominaisuuksia.

 

28% liikevaihdon kasvu Profion tuotannonsuunnittelutyökalujen avulla*

Projektin elinkaaren hallinta

Tehokkaiden projektinhallintatyökalujen avulla ohjaat monimutkaisen projektin elinkaaren aikana tapahtuvia muutoksia. Hallitset resursseja, budjetteja, aikataulutusta, ennustamista ja raportointia yhdellä järjestelmällä – asiakkaamme ovat erityisesti korostaneet projektitehtävien resursoinnin tehokkuutta ja niiden seurantaa mobiilitoiminnoilla sekä reagointia muutoksiin.

 

17% enemmän valmiiksi suoritettuja projektitehtäviä kuukaudessa Profion projektinhallintaominaisuuksilla*

Alihankinta-/toimittajaverkoston läpinäkyvyys

Tuomalla alihankkijat ja toimittajat samaan ratkaisuun voimme parantaa materiaalihallinnan näkyvyyttä ja eliminoida päällekkäisiä töitä. Ratkaisumme helpottaa myös sopimusten hallintaa ja urakoitsijoiden tarjouskilpailua, mikä mahdollistaa tehokkaammat hankintaprosessit. Lisäksi alihankkija pystyy raportoimaan suoraan ratkaisussa joka helpottaa tiedonsiirtoa toimijoiden kesken.

 

80% ostajista voitiin siirtää muihin tehtäviin tehokkuuden lisääntymisen ansiosta*

Sopeutuvuus ja integroitavuus

Ratkaisu keskittyy toistuvien prosessien automatisointiin tavoitteena parantaa resurssien käyttöä esimerkiksi osto- ja materiaalihallinnassa tai laskutuksessa. Minimoimalla manuaalisen työn tuomme kustannustehokkuutta ja virtaviivaistamme prosesseja. Ratkaisu on erittäin räätälöitävissä asiakkaiden erityistarpeiden mukaan, ja se voidaan helposti integroida asiakkaan olemassa oleviin ratkaisuihin, mikä tarjoaa saumattoman kokemuksen.

 

15% parannus kustannustehokkuuteen manuaalityövaiheiden poistamisen myötä*

*Vastuuvapauslauseke: Tässä esityksessä näkyvät numerot ovat vain esimerkkejä asiakkaidemme tuloksista Profio360:lla. CGI ei lupaa samoja tuloksia kaikille asiakkaille, sillä tulokset riippuvat monista tekijöistä.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä!

Timo Jokinen
Director Consulting Services
p. +358 40 508 5660
Email: timo.jokinen@cgi.com

  

Anna Lehtoranta
Director Consulting Services
p. +358 40 716 2255
Email: anna.lehtoranta@cgi.com