Signmark Productions julkaisi innovatiivisen ja mullistavan sovelluksen viittomakielen käyttäjille. Yhdessä CGI:n kanssa luotu Chabla on mobiilisovellus, joka yhdistää kuurot ja viittomakielen tulkit maailmanlaajuisesti.

Euroopassa on yli 750 000 viittomakielen käyttäjää ja vain 12 000 viittomakielen tulkkia eli alle kaksi tulkkia 100:aa viittomakielen käyttäjää kohden. Chabla on ensimmäinen viittomakielisten yhteisöjen tarpeisiin rakennettu sovellus, jonka kautta käyttäjillä on tulkkauspalvelu käytössään 24/7. Chabla parantaa heidän jokapäiväistä kommunikointiaan ja elämänlaatuaan mullistavalla tavalla.

“Chabla on mainio esimerkki siitä, kuinka digitalisaatio muokkaa maailmaa ja elämäämme arjen tasolla. Yhdessä Signmarkin ja Chabla-tiimin kanssa olemme muuttaneet tämän mullistavan vision todelliseksi mobiilikokemukseksi, jolla on todella suuri vaikutus,” sanoo CGI Suomen toimitusjohtaja Tapio Volanen.

Suomalaisella muusikolla, Signmarkilla (Marko Vuoriheimo), oli visio. Hän halusi mullistaa kuurojen elämän tarjoamalla mahdollisuuden soittaa ja vastaanottaa puheluita älypuhelimellaan yhtä nopeasti ja vaivattomasti kuin kuulevat - kielestä riippumatta.

Signmark päätti, että jonkun on aika keksiä ratkaisu ongelmiin, joita kuurot ja huonokuuloiset joutuvat kohtaamaan päivittäin.

“On masentavaa, että vaikka elämme 21. vuosisataa, ihmiset, joilla on jokin vamma, joutuvat silti kohtaamaan vaikeuksia yksinkertaisten jokapäiväisten tehtävien hoitamisessa, eikä nykypäivän palvelutarjonta ratkaise näitä ongelmia. Chablan on tarkoitus tuoda muutos kaikkeen tähän.

Next-Service-design-Signmark

Sovellus idea lähti liikkeelle kokemuksistani lapsuudesta lähtien. Vanhempani ja ystävät ovat kuuroja.

Esteitä on riittänyt etenkin soittamisessa. Kuuleva soittaa, en viitsi vastata. Kaverit ovat kertoneet menettävänsä mahdollisen työpaikan puhelinhaastattelun takia. Mm. laboratoriotulokset tai osoitteenmuutos vaativat usein puhelinsoiton.

Tulkin saanti on myös hankalaa. Tai tilanne tapahtuu liian kaukana tai yöllä, näin on usein tapahtunut arkielämässäni. Ei ole reilua ja tasa-arvoista, että kuulevat voivat hoitaa asiansa ja kuurot eivät.”

- Signmark Marko Vuorinheimo

Maailmassa on noin 70 miljoonaa ihmistä, joiden äidinkieli on viittomakieli. Viittomakieliä maailmassa on lähes saman verran kuin puhuttuja kieliä. Kuurot ovat usein riippuvaisia viittomakielen tulkkauksesta kommunikoidessaan kuulevien kanssa. Tulkkausta on tarjolla hyvin eri tasoisesti maasta riippuen: esimerkiksi Indonesiassa on miljoona kuuroa ja noin 100 tulkkia. Useassa maassa tulkkausta ei tueta lainkaan yhteiskunnan taholta.

Suomessa viittomakielen tulkkauspalvelut ovat periaatteessa maailman kärkiluokkaa - Kela myöntää kuuroille anomusten perusteella maksuttomia tulkkauspalveluja 160 tuntia vuodessa.

Mutta Suomessakin kuurojen mahdollisuudet spontaaniin kommunikointiin ovat hyvin rajatut. Tulkki pitää tilata hyvissä ajoin etukäteen ennen tulkkauksen tarvetta. Paikasta ja ajasta riippuen tämä voi olla useita päivä. Myös järjestelmä asettaa kuurot usein "holhottavan" asemaan: kuuro anoo tulkkia, ja Kela päättää onko tulkki saatavilla vai ei. Kun soitetaan puhelimella, tulkki näppäilee numerot ja tekee valinnat kuuron puolesta siitä, miten tilanne etenee. 

Tulkki puolestaan matkustaa tulkkausta tarvitsevan luo, jolloin matkoihin kuluu paljon aikaa, joka puolestaan on pois varsinaisesta tulkkaukseen käytetystä työajasta ja tuo yhteiskunnalle valtavasti lisäkuluja. Tulkkien resurssiongelmat ovat arkipäivää kuuroille, kun tulkit istuvat autoissa, junissa ja lentokoneissa matkalla paikan päälle tulkkaamaan.

Tulkkien varassa toimivan kuuron elämä on hyvin rajoitettua. Jos hän törmää kuulevaan tuttuun kadulla, haluaa soittaa jonnekin tai hänelle soitetaan, tai tulee hätätilanne, jossa pitäisi saada soitettua hätänumeroon tai lääkäriin, tulee ongelmia. 

Näitä kuurojen ja tulkkien jokapäiväisiä ongelmia ratkomaan luotiin Chabla, jonka avulla kuuro saa viittomakielen tulkin käyttöönsä välittömästi yhdellä klikkauksella - vaikka keskellä yötä. Kuuro voi hankkia Chablan kautta numeron, johon hänelle voi soittaa tulkattuja puheluita. Chablan lähtökohtana oli myös tehdä objektista subjekti: antaa kuurolle sekä valta että vastuu siitä miten ja milloin hän tulkkauspalveluja käyttää. Myös itse palvelun käytössä kuuro on "kuskin penkillä" - hän itse tekee kaikki valinnat, tulkki vain tulkkaa. Chabla osaa myös monia kieliä - kuuro voi halutessaan valita tulkkauksen eri kielipareilla kuten vaikkapa suomalainen viittomakieli - puhuttu espanja.

Tulkin ei tarvitse käyttää aikaansa matkustukseen, vaan hän voi tehdä työnsä mistä vain - toimistolta, kotoa tai matkoilta. 

Chabla mullistaa kuurojen elämän, sillä sen avulla heillä on vihdoin samanlaiset mahdollisuudet kommunikoida, kuin kuulevilla. Se tarjoaa käyttäjilleen aivan uudenlaisen vapauden, itseilmaisun ja spontaanin helppouden kommunikaatiolle.

Chablan kehitystyössä painotettiin erityisesti käyttökokemuksen helppoutta sekä kuuroille että tulkeille. Sen suunnittelussa osallistettiin aivan alusta lähtien käyttäjiä ja palvelun tuottajia, jotta voitiin ymmärtää käyttäjien tarpeet ja eri käyttötilanteet.

Next-Service-design-phonescreen

Teknologia

Chabla on pilvipalvelu, joka muodostuu pilvipalveluista. Se tuottaa uudenlaista arvoa ja uudenlaisia kokemuksia, ja on siten enemmän kuin osiensa summa. Arkkitehtuuri on suunniteltu skaalautuvaksi, muutamista käyttäjistä miljooniin ja vasteajat millisekunneiksi. Chabla voidaan API-arkkitehtuurin kautta integroida helposti mihin tahansa kanavaan.

Chabla-applikaatio syntyi yhdistämällä Signmarkin tietotaito ja CGI:n kokemus palvelumuotoilusta, prototyyppien rakentamisesta ja mobiiliratkaisujen kehittämisestä.

Nopeat prototyypit alusta asti mukana

Yksi tärkeistä alkuvaiheen menetelmistä oli kokemusprototypointi (experience prototyping). Ensimmäinen kokemusprototyyppi Chablasta rakennettin varhaisessa vaiheessa – ennen kuin riviäkään oli koodattu tai ensimmäistäkään skissiä käyttöliittymästä piirretty. Häkkäsimme nopeasti olemassa olevia videopalveluita niin, että saatiin aikaan Chablan käyttötilanne: kuuro ja tulkki ovat videoyhteydessä keskenään, ja tulkki ja kuuleva ovat ääniyhteydessä. Näin eri osapuolet – kuurot, tulkit, kuulevat sekä kehitystiimi – pääsivät kokeilemaan, millaista valmiin palvelun käyttäminen voisi tosielämässä olla.

Nopeiden prototyyppien avulla tunnistettiin palvelun ydinelementit ja kriittiset hetket, joihin kiinnittää erityishuomio suunnitteluvaiheessa.

Palvelupolut

Suunnittelussa hyödynnettiin myös palvelupolkuja, jotka muodostivat kiintopisteen ja yhteisen vision, jota kohti ponnisteltiin. Palvelupolkuja kehitettiin eteenpäin yhteisesti sekä kuurojen että viittomakielen tulkkien kanssa.

Koko matkan ajan tekniset osaajamme olivat mukana löytämässä ratkaisuja siihen, miten ideat voidaan toteuttaa sekä ottamassa kantaa siihen, mikä kaikki on mahdollista halutussa aikataulussa.

Yksityiskohtien viimeistely

Chablan tavoitteena on mahdollistaa mahdollisimman sujuva ja intuitiivinen kommunikaatio ilman, että käyttäjien tarvitsee ajatella erityisesti tulkattuja puheluita. Asiakas voi käyttää sitä kuten tavallista puhelinsovellusta, ja Chabla hoitaa monimutkaisuudet ”pellin alla”.

Chablan suunnittelussa otettiin huomioon paljon yksityiskohtia, jotka saattavat kuulostaa pieniltä eivätkä näy päälle päin. Niillä on kuitenkin suuri vaikutus käyttökokemukseen.

Esimerkiksi protoilun yhteydessä huomattiin, että jo muutaman sekunnin hiljaisuus puhelimeen vastattaessa saa tilanteen tuntumaan epäluonnolliselta, ja helposti myös lyömään ”luurin korvaan”. Halusimme kommunikaatiosta mahdollisimman sujuvaa. Siksi Chablan palvelupolku on suunniteltu ja toteutettu niin, että kun vastaanottajan päässä puhelin soi, on kaikki valmiina keskustelun aloittamiseen välittömästi. Tämä vaati paitsi suunnittelutyötä, myös teknistä kunnianhimoa sekä liiketoimintamielessä priorisointia siitä että asiakkaiden kokemus on se kaikista merkityksellisin.

Toisena esimerkkinä toimii videokuvan laatu. Yleensä videopuhelusovelluksissa nettiyhteyden heikkeneminen vähentää ensisijaisesti kuvan laatua. Chablassa tämä käännettiin toisin päin, sillä merkityksellisintä kuurolle on tietenkin videokuva. Jos nettiyhteys on huono, heikentää Chabla ensin äänen laatua. Näin saadaan kaikki mahdolliset pikselit käyttöön hyvän kommunikaation mahdollistamiseksi kuuron ja tulkin välillä.

Chabla mullistaa kuurojen elämän, sillä sen avulla heillä on vihdoin samanlaiset mahdollisuudet kommunikoida kuin kuulevilla. Se tarjoaa käyttäjilleen aivan uudenlaisen vapauden, itseilmaisun ja spontaanin helppouden kommunikaatiolle.

Chabla lyhentää viittomakielen tulkkausten palvelupolkua valtavasti. Aiemmin kuuro joutui odottamaan tulkkia jopa päiviä, ja tulkki matkusti tulkkausta varten puolesta tunnista kahteen - tai jopa kauemmin. Chablan avulla kuuro saa tulkin käyttöönsä sekunneissa.

Yhteiskunta voisi säästää 2 - 8 miljoonaa euroa vuodessa, jos Chablaa käytettäisiin osaan tulkkauksista.

SÄÄSTÖLASKELMA: 15 MIN PUHELU PANKKIIN

Next-Service-design-case-chabla
Next-Service-design-case-chabla-2
Next-Service-design-case-chabla-3

"Chablan tuoma muutos kuuron arjessa on merkittävä. Uskon, että se muuttaa yhteiskuntaa todella paljon. Pystyn sen avulla hoitamaan hoitamaan itse asioitani missä vaan. Jos on joku hätätilanne, vaikka auto hajoaa keskellä metsää, niin ei ole ongelmaa, vaan saan heti soitettua hinauspalveluun."

- Jari Malkamäki, toiminnanohjaaja, Tampereen viittomakieliset ry