Automatiikka, robotiikka, sovellusautomaatio. Sanat, jotka ovat jatkuvasti kaikkien huulilla. Mutta kannattaako sinun organisaatiossasi työtehtäviä automatisoida? Mikä oikeastaan on ero automatiikan, sovellusautomatiikan ja robotiikan välillä? Mistä ihmeestä automaatioprosessissa tulisi lähteä liikkeelle?

Automaatio pelkästään kustannussäästöinä ja rutiinien karsijana on liiallinen yksinkertaistus. Automaation suurimmat hyödyt löytyvät usein muualta.

Kannattaakin miettiä, olisiko omia toimintoja mahdollista kehittää lisäämällä prosesseihin esimerkiksi automatisoituja virhetarkastuksia. Automatisoitujen prosessien vahvuutena ovat nimenomaan laatutekijät perinteisten aika- ja kustannussäästöjen ohella.

Tämän oppaan avulla tunnistat arjen rutiinit, joiden automatisoinnista saat parhaat hyödyt.