Tuko Logistics hankki SAP-ratkaisut budjetointiin ja talousraportointiin

Hankinta- ja logistiikkapalveluita tarjoavan Tuko Logistics Osuuskunnan budjetointi tehdään hajautetusti noin kolmenkymmenen esimiesasemassa olevan henkilön kesken. Henkilöstöä yhtiössä on keskimäärin noin 800. Aikaisemmin budjetointityökaluna oli Excelin ja Accessin yhdistelmä, jonka suurin ongelma oli sen sisältämä suuri määrä manuaalista työtä. Erityisesti budjetin kokonaisuudesta vastaavat pääkäyttäjät joutuivat yhdistelemään paljon eri tietoja käsin, mikä luonnollisesti oli vaivalloista ja lisäsi virhealttiutta. Myös muutoshallinta oli työlästä Excel-sovelluksen ominaisuuksien vuoksi.

Budjetin leipominen ei ole enää pakkopullaa

Tuko Logistics Osuuskunta on päivittäistavarakaupan toimitusketjukumppani, joka palvelee osuuskunnan jäseniä tehokkaalla logistiikalla ja kattavalla tuotetarjonnalla. Palveluyhtiönä Tuko Logistics Osk kehittää asiakaslähtöisesti toimintaansa ja osaamistaan jatkuvan parantamisen periaatteita noudattaen. Tuko on käyttänyt SAPin ratkaisuja vuodesta 2010 talouden ja HR:n ohjauksessa. Strategisen suunnan mukaisesti uudeksi budjetoinnin ja talousraportoinnin järjestelmäksi valittiin SAPin BusinessObjects Business Planning and Consolidation (SAP BO BPC) ja järjestelmän toimittajaksi CGI.

Toteutus parissa kuukaudessa, koulutus päivässä

Toteutuksen aikataulu oli tiukka: sopimus tehtiin kesäkuussa ja jo marraskuussa uuden järjestelmän oli määrä olla käytössä. Haasteesta huolimatta kaikki eteni määrittelyistä käyttöönottoon sujuvasti, ja seuraavan vuoden budjetointi toteutettiin uudella työkalulla. Käyttäjäpalaute on ollut erittäin positiivista. Erityisesti pääkäyttäjien manuaaliset työvaiheet vähenivät oleellisesti.

Budjetointiprosessin edistymistä on mahdollista seurata reaaliaikaisesti, ja eri budjettiversioiden käsittely on helppoa ja nopeaa. "Budjetoinnin ja talousraportoinnin tuominen tähän päivään on meille tärkeä hanke. SAPin järjestelmiin siirtyminen on ollut strateginen investointi, ja sen hyödyt alkavat nyt näkyä. Pelkästään budjetoinnin helpottaminen on iso edistysaskel, mutta odotan innolla myös reaaliaikaisen raportoinnin ja seurannan sekä rullaavan ennustamisen tuomia parannuksia talouden hallintaan", kertoo Tuko Logisticsin talousjohtaja Juha Viskari.

SAP BO BPC on uusi tuote ja edustava esimerkki SAPin uudesta, notkeammasta tuotesukupolvesta. Asiakas voi itsenäisesti mukauttaa järjestelmän liiketoimintansa tarpeisiin ilman, että muutoksiin tarvitaan mittavia hankkeita ja isoa konsulttiarmeijaa. Merkittävää on myös siirtyminen joustavampiin käyttöliittymiin: budjettitiedot voi syöttää suoraan Excelin kautta, mikä sopeutui sujuvasti aiempiin toimintatapoihin ja helpotti omaksumista.

Kuvaavaa on, että uuden järjestelmän käyttöönottokoulutus saatiin yhtiössä hoidettua päivässä.

Seuraava askel: henkilöstösuunnittelu mukaan budjetointiin

Vuoden 2013 kevään aikana Tuko Logistics aikoo ottaa käyttöön rullaavan ennustamisprosessin. Myös tässä työkaluna toimii SAP BO BPC. Budjetointia on tarkoitus edelleen kehittää siten, että myös henkilöstösuunnittelu voidaan uuden järjestelmän myötä tehdä tarkemmalla tasolla ja tuodaan osaksi jo käytössä olevaa järjestelmää.

"Budjetoinnin ja talousraportoinnin tuominen tähän päivään on meille tärkeä hanke. SAPin järjestelmiin siirtyminen on ollut strateginen investointi, ja sen hyödyt alkavat nyt näkyä. Pelkästään budjetoinnin helpottaminen on iso edistysaskel, mutta odotan innolla myös reaaliaikaisen raportoinnin ja seurannan sekä rullaavan ennustamisen tuomia parannuksia talouden hallinta."

Juha Viskari, talousjohtaja
Tuko Logistics

Lisätietoja
Arto Nikkarinen, p. 040 172 8840