CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

Ketteryyden ammattilaisena työskentelytapani vaihtelevat asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. On hetkiä, jolloin ohjaan konsultinomaisesti tekemistä voimakkaasti tiettyyn suuntaan ja välillä toimin pikemminkin kartturina tai oppaana asiakkaan matkassa – kuten koutsi.

Konsultti ja koutsi ovat kaksi täysin eri persoonaa, mutta molemmille löytyy oma aikansa ja paikkansa. Konsultti usein ymmärretään persoonaksi, joka tuo esille asian laidan ja ratkaisun käsillä olevaan ongelmaan. Koutsi taas pyrkii fasilitoimaan parhaan ratkaisun yhdessä muiden kanssa.

Kuten sanottu, molemmille on tarvetta. Konsultti tulee tyypillisesti organisaation ulkopuolelta tekemään tiettyä asiaa. Hänen erityisosaamista ei löydy organisaatiosta tai sitä ei haluta ylläpitää. Konsultti ajaa Lean|Agile-periaatteita organisaation tekemiseen ketterästi, oli muutoksen tavoitteena laadun tai tuottavuuden parantaminen. Konsultin rooli voi olla joskus ongelmallinen koska hänen tulee ymmärtää omien päätöksiensä merkitys perinpohjaisesti. Konsultin yksinkertaiselta kuulostava ohjeistus tai neuvo voi vaikuttaa harmittomalta, mutta asiakkaan kontekstissa vaikutus voi olla arvaamattoman suuri. Tämä tekee perinteisen konsultin roolista haastavan.

Koutsi hakeutuu työyhteisön keskelle

Koutsi tekee työtä asiakkaan organisaation omien henkilöiden avulla. Hän jakaa työkaluja muutosprosessin jokaisessa vaiheessa, mutta ei niinkään valmiita ratkaisuja. Koutsi välttää tilanteita, joissa hän määrittää mikä on oikein ja mikä väärin – hänen tavoitteena on johdatella organisaatio löytämään ratkaisut itse ja lähteä muuttamaan toimintaa sen mukaisesti.

Koutsi ymmärtää, ettei yksi työkalu sovi jokaiseen työhön. Vastuu muutoksesta ja sen läpiviemisestä pysyy asiakkaan organisaatiossa, jolloin koutsin onnistumista mitataan kaikkien onnistumisten summana – ei hänen henkilökohtaisten saavutusten perusteella.
 

Yhdessä tekemisen kulttuuri vie eteenpäin

Lean|Agile-muutoksen edellytyksiä ovat autonomian, itse-ohjautuvuuden ja jatkuvan parantumisen toteutuminen. Muutoshankkeiden parissa työskenteleminen vaatii molempien persoonien käyttämistä - konsultin roolin pitää vaihtua koutsiksi kesken matkan. Miksi? Yleisesti ottaen emme kaipaa, tai varsinkaan halua, vahvaa kontrollointia. Kaipaamme vahvaa tukea, opastusta ja yhdessä tekemisen kulttuuria. Yhteistyöllä mahdollistamme onnistumiset haastavassakin ympäristössä!

Miten konsultit osaisivat hyödyntää koutsin roolia omassa työssään? Koutsiksi ei opita hetkessä, mutta jos pohdituttaa miten organisaatiosi tulisi matkalla muuttua, aloita lukemalla Safe ABC –opas.

Kirjoittaja vastaa CGI:llä organisaatioiden ketteröittämishankkeiden suunnittelusta, toteutuksesta ja läpiviennistä, ja toimii myös ketterien menetelmien kouluttajana ja valmentajana. Juhan tavoitat osoitteesta juha.rossi@cgi.com.

Kirjoittajasta

CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

CGI on kansainvälisesti suomalainen digitalisaatiokumppani.  Suomessa noin 3 800 asiantuntijaa konsultoivat asiakkaitamme liiketoiminnan ja ICT-ratkaisujen kehittämisessä. Tällä profiililla julkaisemme kirjoituksia CGI:n eri asiantuntijoilta.