Jaarlijks spreken CGI-ers van over de hele wereld face-to-face met business- en IT-managers om hun toekomstperspectieven te verzamelen over de trends die hun bedrijven beïnvloeden, waaronder zakelijke en IT-prioriteiten, IT-uitgaven, budgetten en investeringsplannen. In 2020 hebben we persoonlijke interviews gehouden met 111 klanten binnen retailbankieren, die aangeven dat de focus blijft liggen op het vergroten van digitale kanalen voor klanten.

Er zijn interviews gehouden voor en na het uitroepen van een pandemie door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op 11 maart 2020. Dit leverde unieke inzichten op in veranderende prioriteiten. We geven hier een korte samenvatting van enkele van deze inzichten.

Digitalisering voor klanten domineert nog steeds 

Toepassing van digitale kanalen voor klanten is opnieuw de belangrijkste trend door impact in 2020. Terwijl andere toptrends ook hetzelfde blijven voor 2020, verandert wel de impact hiervan.

2020 top trends op impact

  1. Focus op toepassing van digitale kanalen voor klanten
  2. Digitale transformatie vereist een verandering van de oude bankinfrastructuur
  3. Toenemende cyberdreiging en andere financiële misdrijven
  4. Omni-channel vraag naar gepersonaliseerde diensten
  5. Toenemende regelgeving en controle

 

Post-pandemie trends laten een toename zien in omnichannel en digitale adopti

Voor interviews die zijn afgenomen na de pandemie-verklaring door de WHO op 11 maart 2020, nam de omnichannel-vraag naar gepersonaliseerde diensten, de toenemende digitale kanalen en de druk van de digitale transformatie-eisen op de bestaande bankinfrastructuur allemaal toe als trend (Respectievelijk + 18%, + 17% en + 16%), vergeleken met eerdere interviews

Resultaten van digitale strategieën blijven laag

Dit jaar zegt 99% van de leidinggevenden van retailbanken dat ze een digitale strategie hebben, tegen 94% vorig jaar, en 27% haalt resultaten uit hun digitale strategieën. Bovendien heeft 45% een strategie die zich uitstrekt over de hele onderneming, terwijl nog eens 33% aangeeft dat hun bedrijfsstrategie zich uitstrekt tot hun externe ecosystemen.

Minder dan de helft van de leidinggevenden noemt zeer agile bedrijfsmodellen voor digitalisering

Als het gaat om het aanpakken van digitalisering, zegt 43% van de leidinggevenden dat hun bedrijfsmodel zeer agile is (score 8 of hoger op een schaal van 1 tot 10, met 10 het hoogste), een stijging van 5% ten opzichte van 2019.

De belangstelling voor substantiële managed services stijgt sterk na de pandemieverklaring

Dit jaar hebben we leidinggevenden van retailbankieren gevraagd waarom ze managed services gebruiken en hoe ze van plan zijn deze in de toekomst te gebruiken. De belangrijkste redenen die worden genoemd, zijn onder meer het stimuleren van praktische, voortdurende innovatie, zakelijke flexibiliteit en kostenbesparingen. De reacties op plannen voor het gebruik van managed services variëren voor en na de pandemie-melding, zijn onderstaand getoond.

% dat van plan is om binnen drie jaar gebruik te maken van substantiële beheerde applicaties
53% 2020 tijdens de pandemie
31% 2020 voor de pandemie

Benchmarking van de tevredenheid van klanten over hun eigen IT-organisati

2020 CGI Client Global Insights for Retail Banking

(Scores van 1 tot 10, met 10 meest tevreden, met 3 van de 10 beschikbare attributen)

Voor het derde jaar beoordeelden de geïnterviewde business- en IT-managers hun tevredenheid over hun eigen IT-organisatie op basis van de 10 belangrijkste kenmerken van een IT-organisatie van wereldklasse. Voor de meeste kenmerken rapporteren bedrijfsleiders een lagere tevredenheid over hun interne IT in vergelijking met IT-leiders. Het consequent introduceren van toepasbare innovaties voor het bedrijf heeft de laagste gemiddelde score van 5,9, maar dit is 0,2 pt gestegen ten opzichte van 2019.

Lees meer over CGI in Retail Banking.

Praat met een CGI-expert

Neem contact met ons op om een ​​van onze branche-experts te raadplegen voor meer informatie over klantinzichten en de perspectieven van CGI op zakelijke en technologische trends.