Herstel is nodig in het vertrouwen van de overheid! Dit vraagt om transparante en betrouwbare informatievoorziening aan burgers en ondernemers. Maar hoe krijgen we deze gegevensuitwisseling beter op gang tussen overheden, burgers en bedrijven? Hoe doen we dat transparant en veilig? En hoe zorg je dat je snel kunt inspelen op de continue veranderende vraag en behoeften? Zonder dat de kosten de pan uitrijzen?

Tijdens het iBestuur Congres ging Chris Sijbranda hierover in gesprek met Magchiel van Meeteren (CIO bij het ministerie van BZK), Theo Peters (CTO bij VNG Realisatie) en Leon Willemen (Clusterdirecteur Digitale Overheid & Registers bij de KVK). De sessie gemist? Bekijk dan de opname van de sessie over ‘Transparant en veilig gegevens uitwisselen’ of lees de weblog over dit onderwerp.