Chris Sijbranda heeft succesvol meerdere grote ICT-programma’s gemanaged en aan de basis gestaan van het invoeren van een overheidsbreed stelsel van berichtenverkeer. Hiertoe heeft hij met een team van experts een visie en strategie geformuleerd en omgezet in een concreet plan van aanpak voor het invoeren van een landelijk berichtenstelsel. Binnen CGI is Chris thoughtleader op het gebied van gegevensuitwisseling, digitale transformatie en programma governance voor de Rijksoverheid.