CGI’s ‘energie-eilanden’ concept

De energietransitie naar een CO2-arme samenleving vraagt een nieuw energiesysteem. Een systeem dat ervoor zorgt dat het net niet overbelast raakt en de vraag en het aanbod naar energie kan verwerken.

CGI’s energie-eilanden concept zorgt ervoor dat in een kleine wijk of dorp de duurzaam opgewekte energie tegen zo weinig mogelijk netverlies wordt gedistribueerd. Aanbod en vraag zijn bovendien zoveel mogelijk in evenwicht, waardoor het risico op ‘black-outs’ in het net afneemt.

Is het aanbod erg hoog? Dan wordt overvloedige energie naar andere eilanden (dicht in de buurt) getransporteerd. Andersom werkt het ook: als een fabriek op een bepaald moment veel energie nodig heeft, kan er bijvoorbeeld uit een ander eiland overtollige windenergie opgehaald worden. Peer to peer-handel en dynamic pricing worden aangestuurd via allerlei variabelen waarmee het nieuwe energiesysteem is uitgerust: slimme meters, slimme huishoudelijke apparatuur (zoals wasmachines en koelkasten) en elektrisch vervoer.