21 juli 2021 – Logius, de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, kiest opnieuw voor CGI als partner voor haar IT-dienstverlening. CGI is één van de vijf partijen aan wie de raamovereenkomst voor de Logius applicatiediensten is gegund. De raamovereenkomst kent een looptijd van minimaal 2 tot maximaal 4 jaar. De nadere overeenkomsten lopen langer. De totale maximale waarde bedraagt 255 miljoen Euro over de looptijd.

Samen bouwen aan de digitale overheid

Wilco Riemersma, sectorleider Overheid bij CGI: “In een digitale samenleving is samenwerking essentieel. We zijn trots dat we als partner van Logius verder mogen meebouwen aan de vernieuwing van de digitale overheid. Onze jarenlange kennis en ervaring zetten we in om samen digitale voorzieningen voor burgers en ondernemers van Nederland te realiseren. Gebaseerd op de nieuwste cloudtechnologie, betrouwbaar en bovenal veilig.”

De afgelopen jaren heeft CGI uitgebreide kennis en ervaring opgedaan bij Logius en andere overheidsinstanties. Daardoor kunnen we een actieve bijdrage leveren aan verdere optimalisatie van het applicatielandschap. Zo ondersteunen we Logius optimaal bij nieuwe (beleids)wensen en veranderende behoeftes.

Vanaf dit najaar dingt CGI mee in minicompetities naar opdrachten voor applicatiediensten voor het primaire proces van Logius. Logius verzorgt onder andere authenticatiemiddelen, digitale post en notificaties voor burgers en ondernemers, bijvoorbeeld DigiD, DigiD Machtigen en MijnOverheid. Onder deze overeenkomst vallen beheer en onderhoud, (door)ontwikkeling, migratie, (re)transitie, kwaliteitsborging, het geven van (ad-hoc)advies en het uitvoeren van service-integratie.

Lees ook het bericht ’CGI gaat nieuwe berichtenbox bouwen en beheren’!