Logius heeft donderdag 24 december jl. de opdracht voor de Berichtenbox voor Burgers en Ondernemers (BBO) definitief gegund aan CGI. Deze opdracht heeft betrekking op de nieuwbouw, de migratie, het beheer en de verdere doorontwikkeling van de BBO. De nieuwe berichtenbox wordt cloud native ontwikkeld binnen de SAFe werkwijze van Logius. De CGI teams maken onderdeel uit van de Agile Release Train ‘Gegevens & Berichten’.

Over de Berichtenbox

De Berichtenbox is de persoonlijke, digitale brievenbus van burgers. Hierin kunnen burgers post ontvangen van overheidsorganisaties zoals de Belastingdienst, RDW, SVB en UWV. Ook gemeenten, pensioenfondsen en landelijke organisaties maken gebruik van de Berichtenbox. Met de komst van de BBO kunnen ook ondernemers gebruik gaan maken van de Berichtenbox.

Raamovereenkomst applicatiediensten domein gegevensuitwisseling

De beoordeling en gunning vond plaats in een minicompetitie, onderdeel van de raamovereenkomst voor applicatiediensten voor het domein gegevensuitwisseling.

CGI kijkt ernaar uit deze belangrijke vernieuwing samen met Logius vorm te geven.