Primary tabs

04.05.2021

(In English below) IT-palveluyhtiö CGI on arvioitu toimialansa parhaimmistoon lukeutuvaksi ulkoistuspalvelujen tarjoajaksi Suomessa. Asia ilmenee puolueettoman markkinatutkija Whitelane Researchin tuoreesta tutkimuksesta, jossa vastaajina oli IT-ulkoistuspalveluja ostavat yritykset ja julkiset toimijat.

”Tämä on kolmas kerta peräkkäin, kun CGI Suomi on rankattu yhdeksi parhaista IT-ulkoistuspalvelujen tuottajista. Jopa parhaaksi, kun vertaillaan yrityksiä, jotka tuottavat palveluja paitsi offshoresta myös laajassa mittakaavassa Suomessa”, iloitsee CGI Suomen toimitusjohtaja Leena-Mari Lähteenmaa.

CGI Suomi arvioitiin koko tutkimuksen parhaaksi suoriutujaksi erityisesti siinä, miten palveluntuottajien koetaan ymmärtävän asiakkaidensa liiketoimintaa.

”Erityisen arvokkaaksi sijoittumisemme tekee se, että rankkaus perustuu asiakkaiden kokemuksiin ja luottamukseen meitä kohtaan. Nyt tehtävämme on pitää kiinni tästä luottamuksesta ja lunastaa jatkossakin ne lupaukset, joita toimialamme laatujohtajana olemme antaneet”, arvioi Lähteenmaa.

Muita osa-alueita, joissa CGI Suomi arvioitiin erityisen vahvaksi, olivat seuraavat:

  • kyky edistää liiketoiminnan ja IT:n transformaatiota
  • proaktiivisuus ja kyky luoda lisäarvoa uusilla ideoilla
  • pilviratkaisujen osaaminen
  • palvelutuotannon ja asiakasyhteistyön korkea laatu
  • kilpailukykyinen palvelujen hinnoittelu

”Perinteisiä vahvuuksiamme ovat luotettavuus ja palvelutarjontamme kokonaisvaltaisuus. Vahva paikallinen läsnäolo Suomessa yhdistettynä eurooppalaisiin nearshore- ja kansainvälisiin offshore-palvelukeskuksiin mahdollistavat palvelujen tuottamisen tavalla, joka on asiakkaillemme aina optimaalisin. Lisäksi meillä on vahvaa osaamista uusista teknologioista, joista pilviosaaminen nousi esiin myös tutkimuksessa. Näiden osatekijöiden ja globaalin laatuohjeistomme ansiosta pystymme tuottamaan palvelut tasalaatuisesti niin paikallisiin kuin kansainvälisiinkin tarpeisiin”, summaa Lähteenmaa selittävät tekijät CGI:n menestymiselle tutkimuksessa.

Tutkimuksen toteutti riippumaton tutkimusyhtiö Whitelane. Sen tutkimukset ovat merkittäviä tietolähteitä IT-ulkoistuksia suunnitteleville yrityksille ja päättäjille. Whitelane haastatteli tutkimukseen satoja IT-ulkoistuspalvelujen ostamisesta päättäviä henkilöitä Pohjoismaissa. 

Lisätietoa

Esa Luoto
PR Lead, CGI Suomi
+358 50 380 5601
esa.luoto@cgi.com

In English

Whitelane Research: CGI is one of the top vendors in the survey focusing on IT outsourcing quality and customer satisfaction

The IT service company CGI has been rated one of the best outsourcing services providers in Finland. The result emerges from a recent study by an independent market researcher, Whitelane Research, in which the respondents were companies and public actors buying IT outsourcing services.

“This is the third time in a row that CGI Finland has been ranked as one of the best providers of IT outsourcing services. Even the best when comparing companies that provide services not only offshore but also in Finland on a large scale,” rejoices Leena-Mari Lähteenmaa, CEO of CGI Finland.

CGI Finland was rated the best performer in the entire study in how service providers perceive their customers' business.

“What makes our ranking especially valuable is that it is based on customers' experiences and trust in us. Our task now is to maintain this trust and continue to deliver on the promises we have made as the quality leader in our industry,” Lähteenmaa states.

Other areas where CGI Finland was assessed as particularly strong were:

  • Ability to promote business and IT transformation
  • Proactivity and the ability to add value with new ideas
  • Expertise in cloud solutions
  • High quality of service production and customer cooperation
  • Competitive pricing of services.

“Our traditional strengths are reliability and the end-to-end service offering. A strong local presence in Finland, combined with European nearshore and international offshore service centers, enables us to provide services in a way that is always optimal for our customers. In addition, we have strong expertise in new technologies, of which cloud expertise also emerged in the research. Thanks to these components and our global quality guidelines, we are able to provide services in a uniform manner for both local and international needs,” concludes Lähteenmaa, the factors explaining CGI's success in the study.

The study was conducted by the independent research firm Whitelane Research. Its research is a significant source of information for companies and decision makers planning IT outsourcing. Whitelane interviewed hundreds of people in the Nordic countries who have purchased IT outsourcing services.

More information

Esa Luoto
PR Lead, CGI Finland
+358 50 380 5601
esa.luoto@cgi.com