Helsinki, 10.07.2015

LähiTapiola on sopinut ICT-palvelujensa ulkoistuksen jatkumisesta LTC-Otso Oy:n kanssa. Vuoden 2021 loppuun voimassa oleva uusi sopimus on kokonaisarvoltaan noin 180 miljoonaa euroa.

Finanssialan ICT-palveluihin erikoistunut LTC-Otso on LähiTapiolan ja CGI:n yhteisyritys, joka hyödyntää palvelutuotannossaan CGI:n ISO-sertifioituja palvelumalleja sekä globaaleja resursseja. Yhteisyritys aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa.

”Sopimuksen arvo on suuri, samoin sen tuottamat hyödyt. LTC-Otso on osoittanut kykynsä tuottaa tarvitsemamme palvelut kustannustehokkaasti ja laadukkaasti”, toteaa toimitusjohtaja Harri Lauslahti LähiTapiola Palvelut Oy:stä.

LähiTapiola-ryhmässä sopimusneuvotteluista vastannut Tieto-Tapiolan toimitusjohtaja Janne Kärkkäinen kiittelee hyvin sujunutta yhteistyötä myös jatkosopimusta neuvoteltaessa.

”Koska ICT-palvelujen ulkoistus on osoittautunut niin kannattavaksi, halusimme sopia jatkosta hyvissä ajoin ennen nykyisen sopimuskauden päättymistä”, täydentää Kärkkäinen.

”Jatkosopimus on osoitus siitä, että yhteistyömme on onnistunut ja aitoa lisäarvoa tuottavaa. Tällaisissa laajoissa ulkoistuksissa onnistumisen reseptinä on kykymme yhdistää vahva paikallinen läsnäolo, globaalit resurssit sekä koetellut toimintamallit”, kertoo LTC-Otson toimitusjohtaja Jukka Tarkiainen.

”LTC-Otson kautta olemme saaneet hienoa näyttöä siitä, miten CGI:n palvelumallit toimivat käytännössä myös Suomessa. Asiakkaamme voivat keskittyä palvelujensa kehittämiseen ja muuhun ydinliiketoimintaansa. Meille puolestaan ydinliiketoimintaa on ICT:n kehittäminen ja uudistaminen siten, että yritykset voivat ottaa kaiken hyödyn irti esimerkiksi digitalisaation avaamista mahdollisuuksista”, toteaa CGI:n Pohjoismaiden liiketoiminnasta vastaava johtaja Heikki Nikku.

Sopimus on solmittu ehdollisena ja edellyttää vielä Suomen verohallinnon antaman myönteisen päätöksen valitusajan umpeutumista heinäkuun lopussa.

 

Lisätietoja:

Jukka Tarkiainen
toimitusjohtaja, LTC-Otso
+358 40 7796 799
jukka.tarkiainen@cgi.com

Janne Kärkkäinen
toimitusjohtaja, Tieto-Tapiola
+358 50 482 0409
janne.karkkainen@lahitapiola.fi

 

Media:

Esa Luoto
viestintäpäällikkö, CGI Suomi
+358 50 380 5601
esa.luoto@cgi.com

 

LTC-Otso on vakuutus- ja pankkiliiketoiminnan IT-ratkaisuihin erikoistunut CGI Suomen ja LähiTapiolan yhteisyritys. LTC-Otso tarjoaa 300 IT-asiantuntijan voimin kattavia asiantuntija-, projekti- ja jatkuvia palveluja, liiketoiminta- ja ratkaisukonsultointia sekä tuote- ja integraatioratkaisuja.  Palveluita tuotetaan muun muassa vakuutusliiketoiminnan, varainhoidon, pankki-, maksuliikenne- ja laskutuspalveluiden sekä verkkoliiketoiminnan, talous- ja henkilöstöhallinnon ja erilaisten sisäisten palveluiden tarpeisiin. LTC-Otson asiakkaita ovat Elo, Etera, LähiTapiola-ryhmä, S-Pankki ja Turva. Lisätietoa: www.ltc-otso.fi.

Vuonna 1976 perustettu CGI on maailman 5. ja Suomen 2. suurin riippumaton ICT-palveluja tarjoava yritys. Yhtiön 68 000 asiantuntijaa palvelevat tuhansia asiakkaita maailmanlaajuisesti. Suomessa CGI työllistää yli 3 200 henkilöä 17 paikkakunnalla. CGI konsultoi asiakkaitaan liiketoiminnan ja ICT-ratkaisujen kehittämisessä, integroi ja kehittää tietojärjestelmiä sekä on asiakkaidensa ulkoistuskumppani. CGI:n liikevaihto on yli 10 Mrd. C$, ja yritys on listattu Toronton sekä New Yorkin pörsseissä (TSX:GIB.A ja NYSE:GIB). Lisätietoa: www.cgi.com ja www.cgi.com/fi.

LähiTapiola-ryhmä on keskinäiseen yhtiömuotoon perustuva, asiakkaiden omistama yhtiöryhmä. LähiTapiolan verkosto koostuu 20 alueellisesta keskinäisestä vakuutusyhtiöstä sekä lakisääteisistä ja yritysvakuutuksista huolehtivasta LähiTapiola Vahinkovakuutusyhtiöstä. Alueyhtiöt tarjoavat asiakkailleen kokonaispalvelua vakuutuksissa, pankkipalveluissa sekä säästämisessä ja sijoittamisessa. LähiTapiola Vahinkovakuutuksen ja alueyhtiöiden lisäksi yhtiöryhmän muodostavat valtakunnalliset LähiTapiola Henkiyhtiö, LähiTapiola Varainhoito sekä LähiTapiola Kiinteistövarainhoito. LähiTapiola Palvelut Oy tuottaa LähiTapiola-ryhmään kuuluvien liiketoimintayhtiöiden ja ryhmän ohjaustoimintojen tarvitsemia asiantuntija-, kehitys- ja tukipalveluita. Lisätietoa: www.lahitapiola.fi.

 

Tulevaisuutta koskevat lausunnot
Kaikki tämän lehdistötiedotteen lausunnot, jotka eivät suoraan ja yksinomaan koske historiallisia tosiseikkoja, ovat Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933) pykälän 27A ja vuoden 1934 arvopaperimarkkinalain (United States Securities Exchange Act) pykälän 21E, niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen, mukaisia "tulevaisuutta koskevia lausuntoja" ja Kanadan arvopaperilakien mukaista "tulevaisuutta koskevaa tietoa". Nämä lausunnot ja tämä tieto edustavat CGI:n aikeita, suunnitelmia, odotuksia ja uskomuksia, ja niihin sisältyy riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joista monet ovat yhtiöstä riippumattomia. Näiden tekijöiden johdosta todelliset tulokset voivat erota huomattavasti tulevaisuutta koskevissa lausunnoissa tai tulevaisuutta koskevassa tiedossa esitetyistä. Edellä mainittuihin tekijöihin kuuluvat, niihin kuitenkaan rajoittumatta: uusien tilausten ajoitus ja mittakaava; yrityskaupat ja muut yritysjärjestelyt; kyky houkutella ja pitää päteviä hallituksen jäseniä; kilpailu nopeasti kehittyvillä IT-markkinoilla; talouden yleinen tila; valuuttakurssit ja muut riskit, jotka on mainittu lehdistötiedotteessa, CGI:n vuosittaisissa ja neljännesvuosittaisissa Johdon katsauksissa (Management's Discussion and Analysis, MD&A), CGI:n vuosikertomuksessa, U.S. Securities and Exchange Commission -elimelle toimitetussa CGI:n vuosikertomuksen lomakkeessa 40-F (tallennettu EDGAR-järjestelmään osoitteessa www.sec.gov) ja Kanadan markkinaviranomaisille toimitetussa yhtiön vuosikertomuslomakkeessa (tallennettu SEDAR-järjestelmään osoitteessa www.sedar.com), sekä kaikki edellä mainittuja koskevat olettamukset. Osan tulevaisuutta koskevista lausunnoista tai tiedosta voi tunnistaa ilmaisuista "uskoa", "arvioida", "odottaa", "aikoa", "ennakoida", "ennustaa", "suunnitella" ja niiden muunnelmista sekä samankaltaisista ilmaisuista. Nämä ilmaisut koskevat ainoastaan niiden päiväyksen jälkeistä aikaa. Erityisesti yhtiön tulevaa tulosta koskevat lausunnot ovat tulevaisuutta koskevia lausuntoja ja tulevaisuutta koskevaa tietoa. CGI sanoutuu irti aikeista tai velvollisuuksista päivittää tai tarkastaa tulevaisuutta koskevia lausuntoja tai tulevaisuutta koskevaa tietoa julkisesti uuden tiedon, tulevien tapahtumien tai muun seikan nojalla, ellei sovellettavassa laissa niin vaadita. Lukijoita varoitetaan luottamasta liikaa tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausuntoihin tai tulevaisuutta koskevaan tietoon.