18.01.2021

Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021. Tämän saavutuksen taustalla on useiden vuosien määrätietoinen ympäristötyö, jossa onnistuminen on edellyttänyt tietojohtamista sekä erilaisten verkostojen hyödyntämistä. Lahti on muun muassa lanseerannut ensimmäisenä kaupunkina maailmassa henkilökohtaisen päästökauppasovelluksen. Kyseinen innovaatio laskee käyttäjälleen viikoittaisen päästöbudjetin ja kannustaa liikkumaan entistä vähemmillä päästöillä.

”Tietojohtaminen vaatii kaupungeilta älykästä ja viisasta suunnittelua kokonaisuudesta eli suunnittelujärjestelmiä, joissa digitaalisuus on vahvasti mukana. Toisaalta tarvitaan myös malleja, miten asukkaat pääsevät asioihin vaikuttamaan sekä näkemyksellistä otetta johtamiseen eli ymmärrystä siitä, miten tietoa hyödynnetään”, listaa ympäristöpääkaupunkihankkeen ohjelmajohtaja Saara Vauramo.

CGI on mukana ympäristöpääkaupunki-hankkeessa yhtenä pääyhteistyökumppanina kehittämässä ratkaisuja, jotka auttavat mm. vuoteen 2025 asetetun Lahden hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamisessa. Vuoden aikana innovoimme Lahden ja muiden kumppanien kanssa päästöjen vähentämistä sekä kestävää kaupunkikehitysmallia, ja tuomme mukanamme esim. koneoppimisen, pilvianalytiikan, ohjelmistorobotiikan ja analytiikan keinoja, jotka perustuvat kestäviin digitaalisiin ratkaisuihin.

 

Ympäristöpääkaupungin innovaatiokilpailu etsii ratkaisuja käytännön ympäristöhaasteisiin

18. tammikuuta julkistettiin kaikille avoin innovaatiokilpailu, jolla etsitään ratkaisuja käytännön ympäristöhaasteisiin. Ensimmäinen kilpailukierros käydään tammi-maaliskuussa. Sen aikana etsitään ratkaisuja muun muassa työmatkapyöräilyn lisäämiseen, kiinteistöjen energiankäytön optimoimiseen, kaupunkisuunnittelun menetelmiin sekä yritysten materiaalivirtojen hallitsemiseen digitaalisesti.

– Idea innovaatiokilpailusta syntyi, kun pohdimme, miten rahoittamamme projektit voisivat toimia entistä paremmin ympäristöpääkaupunkihankkeessa mukana olevien kuntien ja yritysten hyödyksi. Tavoittelemme innovaatiokilpailulla vahvaa yhteistyötä oppilaitosten, kuntien ja yritysten välillä. Kilpailu on avoin kaikille hakijoille Suomen sisällä, kertoo Saara Vauramo.

CGI:n asettamassa haasteessa etsitään ratkaisuja energiankäytön optimointiin datan avulla

CGI haluaa omalla haasteellaan auttaa Lahden kaupunkia ja lahtelaisten kiinteistöjen omistajia optimoimaan kiinteistöjen energiankäyttöä. Haasteessa kannustetaan kehittämään dataa hyödyntävä ratkaisu, jolla pyritään myös ohjaamaan päätöksentekoa ja toimenpiteitä, eikä ainoastaan analysoimaan ja raportoimaan kiinteistöjen energiankulutuksen historiatietoja. 

Haasteen suunnitteluun saimme Lahden Taloilta vuosien 2010-2020 datapaketin, jossa on faktaa sekä energiakulutuksesta että rakennusten perustiedoista (rakennusvuosi, remontit, materiaalit).

Tavoitteenamme on saada luoduksi raportointimalli, jolla pystytään ohjaamaan ja ennustamaan mitä pitää tehdä huomenna, eikä pelkästään raportoimaan eilistä.

Lahden valinta Euroopan ympäristöpääkaupungiksi on osoitus kaupungin strategian onnistumisesta

Lahti on omalla digipolullaan siinä vaiheessa, jossa puhutaan datan keräämisestä, sensoreista ja sovelluksista. Seuraavaksi tulevat data-analyysit, tilannekuvan hahmottaminen ja reaaliaikainen tiedon hyödyntäminen. Vauramon mielestä on kiinnostavaa, miten niiden avulla pystytään ennustamaan tulevia tapahtumakulkuja esimerkiksi julkisen käyttöomaisuuden ja infran hallintaa ajatellen.

Meillä oli kunnia saada Saara Vauramo vieraaksi podcastiimme kertomaan lisää määrätietoisesta ympäristötyöstä! Kuuntele jakso ja lue artikkeli tästä.

Lue lisää ympäristöpääkaupunki-hankkeesta https://greenlahti.fi/