Uudistimme Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin järjestelmät ja toteutimme uusia palveluja sähköiseen asiointiin

Trafi on liikenne- ja viestintäministeriön alainen liikenteen turvallisuusvirasto, joka vastaa mm. ajoneuvo- ja kuljettajatietojen ylläpidosta ja hallinnasta. Toiminnan ja palvelujen ytimessä on ajoneuvoliikennerekisteri ja sen ylläpitoon rakennettu Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmä ATJ erilaisine osajärjestelmineen. 

Järjestelmäkokonaisuuden avulla hallinnoidaan yli viiden miljoonan ajoneuvon ja yli 3,6 miljoonan henkilön ajo-oikeustietoja. Vuosittain järjestelmän avulla mm. toimitetaan 6,5 miljoonaa ajoneuvoverolippua, kirjataan yli 250 000 hyväksyttyä kuljettajatutkintokoetta ja luovutetaan tietoja 100 miljoonaa tietuetta.

Uusi ATJ mahdollistaa paitsi toiminnan tehostamisen ja automatisoinnin myös sähköisen asioinnin kehittämisen. Esimerkiksi liikennekäytöstäpoisto ja -otto ovat onnistuneet netin kautta jo muutaman vuoden ajan.

- Sähköinen palvelu nopeuttaa rekisteröintiä, parantaa rekisterin ajantasaisuutta ja säästää kustannuksia tehostamalla toimintaa. Verkkoasiointi vapauttaa autonomistajat ajasta ja paikasta, kertoo ylijohtaja Mia Nykopp Trafista.

Ajoneuvoliikennerekisterin tietoja käytetään esimerkiksi liikenteen valvonnassa, ajoneuvojen vakuuttamisessa, autokaupassa, katsastuksessa ja tyyppihyväksynnässä, kuljettajatutkintojen vastaanottamisessa, ammattilupien hallinnassa sekä liikennerikostietojen ylläpidossa.

Paremmista raportointi- ja tiedonhakumahdollisuuksista hyötyvät erityisesti muut viranomaiset, kuten poliisi, jotka käyttävät rekisteritietoja mm. liikenneturvallisuuden edistämiseen sekä ajokorttien myöntämiseen.

Tietohallinnon osastonjohtaja Mikko Vuorikoski arvioi, että pelkästään ajokorttien sujuvammalla toimitusmallilla, jonka uusi järjestelmä mahdollistaa, säästetään jo lupahallinnon kuluista useita miljoonia euroja vuodessa.

Kehittäminen vaiheittain, ketterästi ja tiiviissä yhteistyössä

Erittäin laaja tietojärjestelmähanke toteutettiin viidessä vaiheessa, joiden aikana otettiin käyttöön yli 20 erilaista järjestelmää. Järjestelmät on myös liitetty integraatioin lukuisiin eri sidosryhmien sekä palveluntarjoajien järjestelmiin.

Teknisen kehitys- ja toteutustyön lisäksi CGI on yhdessä Trafin kanssa kehittänyt myös prosessi- ja toimintamalleja. Nyt tiivis yhteistyö jatkuu ketteränä ylläpitotyönä, jossa hyödynnetään mm. Scrum-menetelmiä.

Kaikkiaan ATJ:tä käyttää 40 000 ammattilaista ja pari tuhatta eri organisaatiota sekä tuhannet kansalaiset.

Palvelujen sähköistäminen on tärkein tekijä, jolla Trafi hakee kustannussäästöjä ja kehittää toimintaansa. Jatkossa uusia palveluja julkaistaan muutaman kuukauden välein.

Trafin perustelu, miksi CGI valittiin kumppaniksi, oli lyhyt ja ytimekäs: ”Tarjous oli hinta-laatusuhteeltaan paras.”