Keva valitsi CGI:n Eläkeasiainkäsittelyjärjestelmän tuki-, ylläpito- ja kehityspalveluiden päävastuulliseksi sovellustoimittajaksi vuoden 2020 alussa. Työ alkoi vaativalla siirtoprojektilla. CGI:n toimiala- ja teknologiaosaaminen vakuutti Kevan – syntyi vahva luottamus asiakkaan ja CGI:n tiimin jäsenten välille myös jatkokehitystä varten. 

Kevan Eläkeasiainkäsittelyjärjestelmä (nk. Elmo) on Kevalle kriittinen järjestelmä, sillä se mahdollistaa Kevan ydintoiminnan eli eläkekäsittelyn ja henkilöasiakkaiden palveluprosessin, jonka parissa työskentelee aktiivisesti yli 300 loppukäyttäjää. Elmo-järjestelmällä hoidetaan kaikki kunta-alan, valtion, kirkon, Kelan henkilöstön ja Suomen Pankin eläkehakemukset ja -päätökset. 

”Valintakriteerit tämän kilpailutuksen aikana olivat vaativat ja pisteytyksessä korostuivat hinnan lisäksi laatu ja asiantunteva tiimi. Keva etsi luotettavaa kumppania, joka pystyisi tuotannon häiriöttömän hoidon lisäksi tarjoamaan innovatiivisia ratkaisuja ja järjestelmän aktiivista kehittämistä.”, kertoo Kevan IT-johtaja Tommi Heinonen.

CGI on tehnyt 1980-luvulta lähtien yhteistyötä Kevan kanssa muiden järjestelmien parissa ja CGI:n asiantuntijoilla on pitkä kokemus eläkejärjestelmien kehityspalveluista. 

”Pystyimme todistamaan, että meillä on tarjota heille ammattitaitoinen tiimi, jolla on vahva toimiala- ja teknologiatuntemus. Lisäksi meillä on käytössä kehittämämme shadowing-malli, joka varmistaa, että siirtoprosessi sujuu hyvin”, toteaa CGI:n palvelujohtaja Juha Viitikko.

Yhteistyö alkoi siirtoprojektilla CGI:n kehittämän shadowing-mallin avulla

Toimittajavalinnan jälkeen oli ensiksi toteutettava järjestelmän ja tiedon siirto edelliseltä toimijalta CGI:lle. Siirtoprojektin teki haasteelliseksi järjestelmän laaja koko sekä siihen liittyvät monet integraatiot. Asiakas halusi vakuuttua, että siirto onnistuu, sillä epäonnistumiselle ei näin kriittisen järjestelmän kanssa ollut varaa.

CGI:n kehittämä shadowing-malli (nk. varjostaminen) toi osaamisen ja ammattitaidon siirtoon selkeät raamit. Oman vivahteensa projektin toteutukseen toi korona, jonka vuoksi kaikki tapahtui ennakkosuunnitelmista poiketen etänä. 

”Mallin perusidea on, että aluksi CGI:n tiimi ottaa tietoa vastaan, seuraa nykytoimittajan työtä ja perehtyy järjestelmään – etänä tai paikan päällä. Tämän jälkeen varjostamisen kulma muuttuu ja CGI alkaa tehdä asioita. Vastuu säilyy edelleen vanhalla toimittajalla, joka puolestaan nyt varjostaa ja valvoo, että teemme asiat oikein. Oppimisen mallina shadowing on äärimmäisen hyvä.”, kertoo CGI:n projektipäällikkö Hanna-Mari Holst.

”Meille näin merkittävän järjestelmän siirto oli ilman muuta jännittävä prosessi. Onneksi huoli oli turha, CGI:n asiantuntijat pääsivät nopeasti kartalle järjestelmästä ja osoittivat vahvaa sitoutumista.”, Heinonen sanoo.

Ympäristön rakentaminen CGI:lle ja versiopäivitys olivat tärkeitä askelia

CGI rakensi järjestelmän kehitys- ja testausympäristöt valmiiksi ennen varsinaista tiedon siirtoa. Sen jälkeen varmistettiin, että Kevan asiantuntijat, silloinen päävastuullinen toimittaja ja muut toimittajat, jotka tekevät töitä järjestelmään liittyen, pääsivät perustettuihin ympäristöihin. Data ja ohjelmakoodi siirrettiin syksyllä 2020 ja sen jälkeen kehitystä tehtiin CGI:n järjestelmästä käsin. Marraskuinen versiopäivitys tehtiin CGI:n kehitysympäristöstä.

Vaativa siirtoprojekti vietiin läpi onnistuneesti alkuperäisen aikataulun mukaisesti ja CGI aloitti Kevan Eläkeasiainkäsittelyjärjestelmän päävastuullisena sovellustoimittajana suunnitellusti 1.1.2021. 

”Oli upeaa nähdä se sitoutuneisuus ja omistajuus, jolla asiantuntijat ottivat vastuuta selvittämisestä ja oppimisesta pitkin matkaa. Tiimissä venyttiin ja joustettiin tarpeen mukaan, ja työtä tehtiin vahvasti yhteisen päämäärän eteen”, Holst sanoo.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, kun CGI suoriutui meille tärkeästä järjestelmän haltuunotosta näin laadukkaasti ja aikataulussa. Meillä rakentui vahva luottamus tiimiin siirtoprojektin aikana. Tästä on hyvä jatkaa tuki- ja ylläpitopalveluvaiheeseen sekä järjestelmän kokonaisvaltaiseen kehittämiseen yhdessä CGI:n kanssa”, Heinonen iloitsee.
 


Keva huolehtii julkisen sektorin eli kunta-alan, valtion, evankelis-luterilaisen kirkon, Kelan ja Suomen Pankin työntekijöiden eläkeasioista. Kevalla on noin 1,3 miljoonaa henkilöasiakasta. Kunta-alan tulevaisuuden eläkkeitä turvataan muun muassa sijoitustoiminnalla, ja sijoitusten markkina-arvo oli vuoden 2019 lopussa yli 56 miljardia euroa.

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antavat 

Juha Viitikko
palvelujohtaja

Hanna-Mari Holst
projektipäällikkö
 

Tutustu myös: