ESG

Resource center

Rada Dyrektorów CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) ogłosiła mianowanie François Boulangera na stanowisko Prezesa i Dyrektora Generalnego oraz członka Rady Dyrektorów od 1 października 2024 r. Boulanger odpowiada obecnie za operacje CGI w Kanadzie, USA (sektor komercyjny i rządowy na...

CGI opublikowało swój coroczny raport z obszarów odpowiedzialności środowiskowej, społecznej i zarządczej (ESG). Przedstawiło podjęte działania na rzecz redukcji emisji CO2 oraz wsparcia klientów w realizacji ich celów zrównoważonego rozwoju, głównie poprzez prace nad rozwojem odpowiedzialnego wykorzystania sztucznej inteligencji oraz...

CGI opublikowało swój coroczny raport z obszarów odpowiedzialności środowiskowej, społecznej i zarządczej (ESG). Przedstawiło podjęte działania na rzecz redukcji emisji CO2 oraz wsparcia klientów w realizacji ich celów zrównoważonego rozwoju, głównie poprzez prace nad rozwojem odpowiedzialnego wykorzystania sztucznej inteligencji oraz...

CGI zostało uznane przez magazyn „Forbes” za jednego z najlepszych pracodawców na świecie w 2022 r. Opracowany we współpracy z firmą badań rynkowych Statista ranking opiera się na ankietach przeprowadzonych wśród 150 tys. pełnoetatowych i niepełnoetatowych pracowników w 57 krajach...

CGI zorganizowało zbiórkę funduszy na pomoc humanitarną dla Ukraińców we współpracy z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża. Dodatkowo firma zaangażowała się w liczne inicjatywy oddolne mające na celu zapewnienie potrzebnego wsparcia oraz dostarczenia środków dla uciekinierów. Firma przekazała milion dolarów poprzez...

CGI ma przyjemność ogłosić publikację raportu na temat Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) za rok 2021, przedstawiając swoje zobowiązania w zakresie CSR, postępy i wyniki we wszystkich globalnych operacjach firmy w celu spełnienia trzech całościowych priorytetów strategicznych: ludzie, społeczność i klimat...

CGI z dużą przyjemnością ogłasza publikację raportu Corporate Social Responsibility (CSR) 2020, w którym podkreśla postępy w realizacji inicjatyw CSR w trzech kluczowych obszarach: ludzie, społeczność i klimat. Raport również udostępnia ambitny cel CGI - osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla...

Styczeń 25, 2021 CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) W ramach kampanii odpowiedzialności społecznej, CGI zajęło się wdrożeniem specjalnej edycji Salesforce przeznaczonej dla organizacji pożytku publicznego w Fundacji Szczęśliwa Droga. Program odpowiedzialności społecznej jest częścią aktywności prowadzonej przez firmę na całym...