ESG

Resource center

CGI zostało uznane przez magazyn „Forbes” za jednego z najlepszych pracodawców na świecie w 2022 r. Opracowany we współpracy z firmą badań rynkowych Statista ranking opiera się na ankietach przeprowadzonych wśród 150 tys. pełnoetatowych i niepełnoetatowych pracowników w 57 krajach...

CGI zorganizowało zbiórkę funduszy na pomoc humanitarną dla Ukraińców we współpracy z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża. Dodatkowo firma zaangażowała się w liczne inicjatywy oddolne mające na celu zapewnienie potrzebnego wsparcia oraz dostarczenia środków dla uciekinierów. Firma przekazała milion dolarów poprzez...

CGI ma przyjemność ogłosić publikację raportu na temat Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) za rok 2021, przedstawiając swoje zobowiązania w zakresie CSR, postępy i wyniki we wszystkich globalnych operacjach firmy w celu spełnienia trzech całościowych priorytetów strategicznych: ludzie, społeczność i klimat...

CGI z dużą przyjemnością ogłasza publikację raportu Corporate Social Responsibility (CSR) 2020, w którym podkreśla postępy w realizacji inicjatyw CSR w trzech kluczowych obszarach: ludzie, społeczność i klimat. Raport również udostępnia ambitny cel CGI - osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla...

Styczeń 25, 2021 CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) W ramach kampanii odpowiedzialności społecznej, CGI zajęło się wdrożeniem specjalnej edycji Salesforce przeznaczonej dla organizacji pożytku publicznego w Fundacji Szczęśliwa Droga. Program odpowiedzialności społecznej jest częścią aktywności prowadzonej przez firmę na całym...