Montreal, Quebec, luty 8, 2022

CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) ma przyjemność ogłosić publikację raportu na temat Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) za rok 2021, przedstawiając swoje zobowiązania w zakresie CSR, postępy i wyniki we wszystkich globalnych operacjach firmy w celu spełnienia trzech całościowych priorytetów strategicznych: ludzie, społeczność i klimat. Raport, zatytułowany „Nasze zaangażowanie na rzecz bardziej integracyjnego i zrównoważonego świata”, podkreśla również nowe istotne cele CGI, kluczowe wskaźniki wydajności i zmienione definicje priorytetów, aby odzwierciedlić dostosowanie CGI do stale zmieniających się trendów społecznych, ekonomicznych i klimatycznych.

Najważniejsze punkty raportu

  • 70% redukcji całkowitej emisji CO2 od 2014 r., pokazujące postęp w kierunku osiągnięcia celu CGI, jakim jest obniżenie emisji dwutlenku węgla do 2030 r., przy czym niektóre regiony geograficzne osiągną zerową emisję netto przed tą datą

  • 69% energii elektrycznej w centrach danych pochodzi ze źródeł odnawialnych, a celem jest osiągnięcie 100% energii odnawialnej we wszystkich ośrodkach danych do 2023 r.

  • 112 000 beneficjentów naszych programów STEM (nauka, technologia, inżynieria i matematyka) oraz programów edukacyjnych na całym świecie, co już przekroczyło cel dostarczenia wiedzy na temat poszukiwanych umiejętności cyfrowych większej liczbie osób niż suma pracowników CGI

  • Blisko 50 000 godzin przyznanych na działalność pro bono i wolontariat, z nowym celem wdrożenia projektów pro bono we wszystkich jednostkach biznesowych CGI do 2026 r.

  • 51% znaczących dostawców zostało ocenionych pod względem kryteriów środowiskowych i społecznych, z celem 70% do 2025 r.

Raport CGI 2021 określa nasze priorytety CSR, które zyskały na znaczeniu, ponieważ nadal mocno angażujemy się w tworzenie bardziej zrównoważonego i inkluzywnego świata powiedział Prezes i Dyrektor Generalny George D. Schindler. W związku z tym nasze zaangażowanie i obecność w wielu społecznościach na całym świecie wnoszą pozytywny wkład w życie społeczne, wykorzystując naszą wiedzę w zakresie napędzania zrównoważonego rozwoju i innowacji.

CGI dostosowuje raporty CSR zgodnie ze standardami Global Reporting Initiative (GRI) oraz z innymi wymogami raportowania, takimi jak Sustainability Accounting Standards Board (SASB) i United Nations Global Compact.

Ludzie

CGI wspiera integrację cyfrową dla wszystkich i przyspiesza działania w celu poprawy dostępu do technologii i edukacji biznesowej poprzez różne lokalne inicjatywy. Zgodnie z globalnym zobowiązaniem do wyposażenia przyszłej cyfrowej siły roboczej ponad 460 programów edukacyjnych STEM@CGI zostało dostarczonych na całym świecie w ciągu 2021 r., docierając do około 112 000 beneficjentów.

W ramach istotnego skoncentrowania się na ludziach w zakresie różnorodności, sprawiedliwości i integracji CGI wyznaczyło nowy, trzyletni cel, aby osiągnąć taką samą reprezentację różnorodności na szczeblach kierowniczych i w całej firmie.

Społeczności

CGI zobowiązuje się do pozytywnego wpływu na społeczeństwo poprzez dzielenie się wiedzą z zakresu IT i biznesu w ramach projektów społecznych, lokalnych inicjatyw gospodarczych i wsparcia zaangażowania pracowników w działalność pro bono i wolontariatu. Aby uczcić 45. rocznicę istnienia firmy przypadającą w zeszłym roku, CGI uruchomiło #CGIForGood, całoroczną kampanię, która rzuca światło na 45 projektów, które przynoszą korzyści społecznościom, w których żyjemy i pracujemy, w tym istotne rozwiązania pomagające złagodzić wyzwania spowodowane trwającą pandemią COVID-19.

W 2021 r. ponad połowa jednostek biznesowych CGI na całym świecie wdrożyła projekty pro bono. Obecnie firma wyznaczyła nowy cel, aby pomóc 100% swoich jednostek biznesowych wdrożyć projekty o charakterze pro bono do 2026 r.

Klimat

CGI wykazuje zaangażowanie w zrównoważony ekologicznie świat poprzez projekty realizowane we współpracy z klientami oraz praktyki operacyjne, zarządzanie łańcuchem dostaw i działania na rzecz społeczności. Firma od 2014 roku osiągnęła łącznie 70% redukcji emisji CO2, a prawie 50% ogólnego zużycia energii w całej działalności pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Ośrodki danych są kluczowym sposobem obsługi klientów i stanowią prawie połowę całkowitego zużycia energii przez CGI. Po zeszłorocznym zobowiązaniu całej firmy do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2030 r. CGI ogłosiło nowy cel osiągnięcia 100% odnawialnej energii elektrycznej we wszystkich swoich ośrodkach danych do 2023 r.

Aby przeczytać Raport CSR CGI 2021 i dowiedzieć się więcej o ogólnych działaniach CSR firmy, odwiedź stronę cgi.com/csr.

Więcej informacji

Emilie Proulx
Kierownik ds. Globalnych Mediów i Public Relations
emilie.proulx@cgi.com
+1 514-206-2851