En dame med handleposer

Vet algoritmene hvilke julegaver du kommer til å kjøpe?

Før jul endres forbrukeradferden vår, og vi bryter mange av de vante handlemønstrene våre. Men er informasjonen kjedene og nettbutikkene har om deg mindre verdifull når du handler julegaver til venner og familie? Tvert imot, mener CGIs Magne Solberg. Innsikten må bare brukes på en litt annen måte.

Les mer

Kenneth Lyford

Digital Government – nye muligheter for samfunn og næringsliv

Ulike teknologier for å støtte og drive samhandling mellom stat og kommune kan erstatte kompliserte skjemaer og lange ventetider – med sammenhengede tjenester. Utfordringen er å få inn tilstrekkelig brukerorientering, innovasjonsledelse og digital kompetanse i offentlig sektor. – Om fem år er forhåpentligvis det på plass, sier CGIs Kenneth Lyford.

Les mer

Francis d'Silva Smart Care

Digitalisering handler om inkludering og sjølråderett

Francis D’Silva er utålmodig for at offentlig sektor skal utløse den samme nysgjerrigheten til å utforske som ga oss oljeeventyret, objektorientering og GSM-teknologien. Skal vi lykkes med digitalisering i Norge må vi styrke innsatsen for å eksperimentere og skape løsninger som spiller på styrker i samfunnet, mener han.

Les mer

Urban Farm Lab CGI Oslom Lab Oslo Roof Top

Urban Farm Lab – Grønn teknologi skaper grønne byer

Ideen bak Urban Farm Lab startet med ett enkelt spørsmål: «Hvorfor utnytter vi ikke flere tak til urbant landbruk og grønne områder?»  Som et IT- og teknologiselskap ønsket vi derfor å teste hvordan teknologi kan bidra til vekst innen urbant landbruk og utbyggingen av grønne tak. Vi gikk i gang med å utforske flere teknologiske løsninger for å se hva som ville fungere best for å løse utfordringene innen urbant landbruk og grønne byer.

Les mer

Veien til fremtiden: Bygger splitter ny plattform for fremtidens energibransje

Bygger splitter ny plattform for fremtidens energibransje

Morgendagens energibransje kommer til å kreve fleksible løsninger som kan behandle store datamengder på en mer effektiv måte. CGI bygger derfor en helt ny plattform som vil gjøre det enklere å utvikle nye tjenester og funksjoner etter hvert som det enorme potensialet i den nye infrastrukturen åpner seg.

Les mer

Kraftleverandører

Kraftleverandører – mer enn bare strøm?

Når flere kraftleverandører nå åpner døren for å utvide tjenestetilbudet sitt, vil mange også måtte legge om forretningssystemene. CGIs Christian Grødum mener det er viktig å huske på at det ikke bare er datamengden som øker, men også behovet for effektiv fakturering av ulike produkter.

Les mer

Retail – Den fysiske butikken er ikke død – den er digifysisk

Den fysiske butikken er ikke død – den er digifysisk

Økt netthandel gjør at mange spår en dyster fremtid for de tradisjonelle butikkene. Så hvorfor velger noen av verdens største aktører da å satse på nye fysiske løsninger? Med nok data og innsikt åpner det seg en verden av teknologiske muligheter i den fysiske butikken, sier CGIs Magne Solberg.

Les mer

Retail – Effektiv personalisering krever et rikt datagrunnlag

Effektiv personalisering krever et rikt datagrunnlag

Vet du nok om kundene dine? Personalisering handler ikke lenger om å sette kundens navn på nyhetsbrevet – det handler om å skape helt unike opplevelser for hver enkelt kunde. For å skape gode kjøpsopplevelser i årene som kommer, trenger du derfor et godt datagrunnlag.

Les mer

Christian Grødum – Fremtidens Kraftmarked

Slik blir fremtidens kraftmarked

Smartmålere og sentral datalagring har forandret det norske kraftmarkedet, og leverandørene jobber allerede på spreng med å legge strategier for årene som kommer. CGIs Christian Grødum tror mulighetene er enorme, men advarer samtidig om at den nye krafthverdagen stiller helt nye krav til kompetanse og digital infrastruktur. 

Les mer

Urban Farm Lab CGI Oslo Roof Top

Urban Farm Lab –  en arena for utvikling av urban landbruksteknologi

Vi ønsket å utforske hvor autonom og effektiv vi kunne gjøre urbant landbruk. Kan vi utvikle en urban grønnsakshage som overvåker seg selv, styrer vanning og forteller deg når grønnsakene er modne? Og viktigst av alt: kan vi gjøre det enkelt, morsomt og nyttig slik at flere ønsker å starte med matproduksjon i urbane omgivelser?

Les mer