Jaarlijks spreken CGI-ers van over de hele wereld face-to-face met business- en IT-managers om hun toekomstperspectieven te verzamelen over de trends die hun bedrijven beïnvloeden, waaronder zakelijke en IT-prioriteiten, IT-uitgaven, budgetten en investeringsplannen. In 2020 hebben we persoonlijke interviews gehouden met 198 bestuurders uit 16 landen, die aangeven dat ze zich blijven richten op het voldoen aan de verwachtingen van de burger. Er zijn interviews gehouden voor en na het uitroepen van een pandemie door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op 11 maart 2020. Dit leverde unieke inzichten op in veranderende prioriteiten. We geven hier een korte samenvatting van enkele van deze inzichten.

Het voldoen aan de verwachtingen van de burger domineert nog steeds

Trends bij de overheid blijven jaar na jaar consistent, waarbij de noodzaak om digitaal te worden om aan de verwachtingen van de burger te voldoen de meeste impact heeft op hun organisaties.

Bescherming door middel van cybersecurity, het waarborgen van naleving van de regelgeving, evenals vaste budgetten en het implementeren van flexibele oplossingen blijven ook toptrends.

2020 top trends op impact

  1. Digitaal worden voor de burger
  2. Beschermen door middel van cybersecurity
  3. Naleving van regelgeving verzekeren
  4. Vaste budgetten en uitgaven beperken
  5. Agile oplossingen implementeren

 

Trends na een pandemie laten een toename van cybersecurity zien

Bij het vergelijken van interviews voor en na de pandemieverklaring door de WHO, wordt de impact van digitaal worden om aan de verwachtingen van de burger te voldoen een trend (-13%), terwijl bescherming door middel van cyberbeveiliging toeneemt (+ 10%).

Resultaten van digitale strategieën zijn nog traag

Dit jaar meldt 88% van de leidinggevenden van de overheid dat ze een of andere vorm van een digitale strategie hebben, tegen 83% vorig jaar. Daarvan geeft 40% aan een bedrijfsbrede strategie te hebben, maar slechts 19% geeft aan dat hun bedrijfsstrategie zich uitstrekt tot hun externe ecosysteem. Met een stijging van 5 punten ten opzichte van 2019, zegt 20% van de leidinggevenden nu dat hun organisatie resultaten boekt met digitale strategieën.

Digitale transformatie is het meest groeiende investeringsgebied voor innovatie

Kijkend naar de komende drie jaar, geeft 82% van de leidinggevenden aan dat digitale transformatie hun belangrijkste gebied is van geplande innovatie-investeringen.

De belangstelling voor substantiële managed services stijgt jaar na jaar

Dit jaar hebben we leidinggevenden van de centrale en federale overheid gevraagd om te vertellen waarom ze managed services gebruiken en hoe ze van plan zijn deze te gebruiken. De belangrijkste redenen zijn kostenbesparing en controle houden.

% dat van plan is om binnen drie jaar substantiële beheerde applicaties te gebruiken
43% 2020
35% 2019

Benchmarking van de tevredenheid van klanten over hun eigen IT-organisatie

Central and Federal - IT satisfaction chart 2020

(Scores van 1 tot 10, met 10 meest tevreden, met 3 van de 10 beschikbare attributen)

Voor het derde jaar beoordeelden de geïnterviewde bedrijfs- en IT-managers hun tevredenheid over hun eigen IT-organisatie op basis van de 10 belangrijkste kenmerken van een IT-organisatie van wereldklasse. Voor de meeste kenmerken rapporteren bedrijfsleiders een lagere tevredenheid over hun interne IT in vergelijking met IT-leiders, waarbij de introductie van innovatie consequent de laagste gemiddelde score behaalt.

Lees meer over CGI in Overheid.

Praat met een CGI-expert

Neem contact met ons op om een ​​van onze branchedeskundigen te raadplegen voor meer informatie over klantinzichten en de perspectieven van CGI op zakelijke en technologische trends.