De gevolgen van fraude zijn schadelijk voor organisaties en hun klanten. Het leidt tot verhoogde investeringen in technologie en stijgende operationele kosten. Imagoschade kan leiden tot verlies van klanten en tot sancties en boetes door toezichthouders. Dat vraagt om een goede oplossing voor het monitoren van klanten en personeel. Op basis van de vijf lagen voor fraudepreventie geeft CGI uitleg over een succesvolle toepassing hiervan door gebruik te maken van de CGI Centaur oplossing.

CGI Centaur is een risicomanagement platform dat iedere transactie real time scant, een score toekent en mogelijke fraude herkent. Daarnaast wordt het gedrag van entiteiten (personen, bedrijven, materiële waarden) in kaart gebracht om patronen van mogelijk ongewenst gedrag te herkennen. Naast het gebruik van diverse geautomatiseerde rapportages, kunnen door de combinatie van rule based en non rule based data patronen worden herkend die bijdragen aan risicobeheersing. In de Centaur Case Manager wordt een workflow voor nader onderzoek gepresenteerd op basis van risico en prioriteiten die door een bedrijf of financiële instellingen zelf worden bepaald..