Ook in de toekomst kan Nederland een topland blijven in mobiliteit en logistiek. Waar mensen snel en veilig -in zelfrijdende voertuigen- kunnen reizen en waar transport en logistiek (kosten-)efficiënt en betrouwbaar zijn geregeld. Duurzaam en steeds vaker naadloos over alle modaliteiten heen: over de weg, het water, het spoor en in de lucht.

Hoe? Wij geloven in samenwerking en co-makership, de doelgerichte inzet van IT en het delen van (realtime) data afkomstig van bijvoorbeeld sensoren in voertuigen, de infrastructuur, objecten (zoals bruggen) en van (logistieke) ketenpartners. Zo komen we tot slimme oplossingen voor de toenemende mobiliteit van mensen en goederen. Oplossingen die rekening houden met onze begrensde infrastructuur en bijdragen aan de energietransitie naar een CO2-neutrale samenleving. Bij CGI noemen we dat: Move Smarter!