De branchevereniging GeoBusiness NL heeft in een brief aan minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge een reactie gegeven op het Coalitieakkoord 2021-2025 ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'. Naast deze reactie, die de titel ‘Investeren in een duurzaam land’ heeft gekregen, hebben we ook met GeoSamen-partners gewerkt aan een gezamenlijke reactie op het Coalitieakkoord. Via twee aanvliegroutes geven we samen met de geosector Nederland duurzaam vorm. En daarbij kunnen we ook jouw talent en expertise gebruiken.

Nederland moet de komende jaren op de schop. De beperkte ruimte die er is moeten we creatief, duurzaam en verstandig benutten. Tegelijkertijd dringt de tijd. Daarbij staat ons land voor grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de aanpak van het woningtekort. De ombuiging naar een klimaatbestendige, energieneutrale samenleving. Het noodzakelijk groot onderhoud aan bruggen, spoor en wegen. De reductie van stikstofuitstoot. Of bijvoorbeeld de omslag naar circulaire landbouw.

Integrale aanpak vereist
Het kabinet kan alle hulp gebruiken om deze uitdagingen in goede banen te leiden. Wij zijn ervan overtuigd dat goede inzet van geo-informatie helpt bij het maken van keuzes en bij het betrekken van alle belanghebbenden. We voegen de daad bij het woord door vanuit GeoBusiness NL en GeoSamen als partner samen met kennisinstellingen en overheden vraagstukken integraal aan te pakken. Hoe we namens de geosector bij kunnen dragen aan de grote maatschappelijke uitdagingen, vertelt Sophia ten Bruggencate (CGI) in bovenstaande informatieve video. 

Bouw mee aan een duurzaam Nederland
CGI heeft een grote Geo-ICT practice van ruim 100 specialisten, die toepassingen ontwikkelt die de dagelijkse levens van miljoenen mensen raken. Onze software engineers en andere professionals zetten hun kennis en skills op vele manieren in. Of het nu voor de energiesector of op het gebied van infra is, of het nu om asset management gaat of de bereikbaarheid van de stad: de visuele kracht van geografische data is overal waardevol. Deze practice zorgt ook voor de nauwe relatie met kennisinstellingen en technologiepartners. We zoeken best-of-class-experts die het initiatief durven te nemen en geen rem op hun ontwikkeling zetten. Voel jij je aangesproken? Neem dan contact met ons op en bouw mee aan een duurzaam Nederland!

Benieuwd naar de toepassingen van Geo-ICT bij de projecten van CGI? Lees dan de blogs van Vice President Consulting Geo-ICT en ‘Geodeet’ Robert Voûte.