In deze podcast spreken we met Hans Moonen, CGI-expert op het gebied van Smart Logistics. We hebben het onder andere over de ontwikkelingen op het gebied van Smart Logistics, de plaats die data hierin inneemt en hoe je logistieke processen kan optimaliseren om efficiënter en duurzamer (samen) te werken. Daarnaast geeft Hans alvast een eerste terugkoppeling van ons marktonderzoek onder executives, 2021 Voice of Our Clients en geeft hij een korte schets van CGI’s framework voor digitalisering in transport en logistiek.

Lees hier meer over onze dienstverlening in het transport en logistieke domein.