De meeste executives in transport en logistiek zullen de volgende spagaat herkennen. Enerzijds ondervinden velen nog steeds de gevolgen van de COVID-19 pandemie, en heeft de oorlog in Oekraïne bijkomende humanitaire en economische gevolgen die de trends in de sector verder zullen beïnvloeden. Aan de andere kant blijven de toekomst en de rol van transport- en logistieke bedrijven onzeker. Organisaties stellen zich een aantal strategische vragen: is er over 10 jaar nog wel een rol voor ons weggelegd? Of wordt alles dan aangestuurd door algoritmes, ontworpen vanuit technologiecentra en uitgevoerd in de cloud? En zal onze rol gereduceerd worden tot enkel het verplaatsen van goederen of mensen?

Daarbij komt nog een dringende impuls om duurzaam aan de slag te gaan (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2022) - een verschuiving die nieuwe manieren van denken en doen vereist. Optimalisering van de operatie blijft een topprioriteit, aangezien de verwachtingen van de klant blijven stijgen en storingen en onderbrekingen helaas nog te vaak voorkomen. Tegelijkertijd zijn de gevolgen van de pandemie voor sommige transport- en logistieke bedrijven ernstiger dan voor andere. Het passagiersvervoer, bijvoorbeeld, kampt nog steeds met lagere passagiersaantallen dan vóór de pandemie. Ondertussen blijft het onzeker wat de langetermijngevolgen van de aanhoudende thuiswerkmodellen zullen zijn en hoe ze de vraag naar passagiersvervoer zullen beïnvloeden. Tegelijkertijd blijven zich verstoringen voordoen in de toeleveringsketen als gevolg van een groot volume aan te vervoeren goederen, containeropstoppingen en een tekort aan arbeidskrachten.

Kostenverlaging en verbetering van de flexibiliteit zullen de drijvende krachten achter de verandering zijn, nu duurzaamheid en digitalisering bedrijven transformeren. Door deze combinatie van factoren zien wij een enorme noodzaak voor organisaties om zichzelf opnieuw uit te vinden om concurrerend te blijven. Zij die dat doen, zullen overleven en gedijen, terwijl anderen het risico lopen achterop te raken.

Vanwege de omvang en complexiteit van de vereiste verandering bestaat er geen standaardaanpak. Uw organisatie zal haar eigen unieke aanpak moeten ontwikkelen voor de huidige uitdagingen - een aanpak die uw missie, strategie, cultuur en organisatiemodellen omvat, naast bestaande en nieuwe technologieën.

CGI's Transportation and logistics digitization framework

Fig 1. CGI's transportation and logistics digitization framework

Deze whitepaper introduceert het digitaliserings framework voor transport en logistiek van CGI om u te helpen uw eigen aanpak en stappenplan te ontwikkelen om uw transformatie te versnellen. Het is gebaseerd op inzichten uit de 2021 Voice of Our Clients en het werk van onze experts over de hele wereld om de hefbomen te delen waarmee digitalisering een realiteit kan worden in uw organisatie.