Rotterdam, 14 November 2016

CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) heeft onlangs de resultaten bekendgemaakt van een wereldwijd consumentenonderzoek naar digitale financiële diensten en in hoeverre financiële dienstverleners aan de behoeften van de consument voldoen. Het onderzoek ‘FinTech Disruption in Financial Services’ geeft inzicht in hoeveel waarde consumenten hechten aan diverse digitale bankdiensten, hoe marktbewust consumenten zijn, wat hun belemmeringen zijn bij het doen van aankopen, en wat hun voorkeuren zijn wat betreft aanbieders van digitale diensten.

Banken staan tegenwoordig voor een ongekende hoeveelheid uitdagingen, waaronder de groeiende concurrentie van zogenaamde ‘FinTech’-partijen die klanten, producten en omzet van banken naar zich toe proberen te trekken. Uit het CGI Global 1000 rapport over 2016, met meer dan 1.000 persoonlijke gesprekken met zakelijke en technologische leiders uit de hele wereld, wordt duidelijk dat de top van de bankwereld de versnelde transformatie van het bankwezen ziet als belangrijkste trend om aan de eisen van klanten en toezichthouders te kunnen voldoen en concurrenten de baas te blijven. Als aanvulling op de discussies rond de disruptieve rol van FinTechs bij het hervormen van de bankensector laat dit laatste onderzoek van CGI nu ook de stem van de consument horen.

Voor het onderzoek FinTech Disruption heeft CGI 1.670 consumenten uit de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Zweden, Singapore en Australië ondervraagd. Er zijn 12 van de meest in het oog springende FinTech dienstverleningsconcepten onderzocht, waaronder digitale identiteit en bescherming tegen fraude, geaggregeerd persoonlijk financieel management, mobiele betalingen en de gepersonaliseerde digitale ervaring. De belangrijkste bevindingen zijn:

  • Ruim 75% van de consumenten sprak een voorkeur uit voor het afnemen van nieuwe digitale diensten van hun huidige financiële instelling of een andere traditionele dienstenaanbieder boven een niet-traditionele aanbieder.
  • 78% van de consumenten merkte digitale bescherming aan als een zeer gewaardeerde dienst. 83%  zei zich bewust te zijn van deze dienst en 52% gaf aan dat ze van plan zijn er gebruik van te gaan maken.
  • 61% noemde persoonlijk financieel management (waaronder de mogelijkheid van alle persoonlijke financiële informatie op één plek) als een zeer gewaardeerde dienst. 63% is zich bewust van deze dienst en 37% zegt dat ze van plan zijn er gebruik van te gaan maken.
  • 51% vermeldde mobiele betalingen als een waardevolle dienst. 94% is zich er bewust van en 53% is van plan van deze dienst gebruik te gaan maken.
  • Gebrek aan vertrouwen bleek voor alle financiële digitale diensten het grootste obstakel voor de aanschaf ervan, gevolgd door vermeende complexiteit en risico-aversie.  

Kevin Poe, Vice-President en Global Lead for Retail Banking bij CGI: “Bestaande banken verkeren in een goede positie om nieuwe digitale financiële diensten aan te bieden op basis van vertrouwde relaties met klanten, die al veel diensten bij hen afnemen. Door partnerschappen aan te gaan met FinTech-bedrijven kunnen banken wellicht sneller opereren. Dat is een van de manieren waarop banken tegemoet kunnen komen aan de groeiende verwachtingen van klanten voor snelle en gepersonaliseerde digitale diensten, zoals bleek uit de Global 1000 gesprekken. De complexiteit van deze digitale diensten moet omlaag, waardoor mensen sneller zullen overstappen. Aan de andere kant moeten nieuwkomers op de markt werken aan toegang en vertrouwen. Ook hierbij bieden partnerschappen met banken een mogelijke oplossing.”

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de onderzoeksresultaten van het consumentenonderzoek downloaden.

Download de onderzoeksresultaten

Over de CGI Global 1000
De CGI Global 1000 wordt jaarlijks samengesteld op basis van een reeks gesprekken waarin CGI-consultants vooruitkijken met senior leiders in business en technologie, bij commerciële bedrijven en overheidsorganisaties. In deze gesprekken delen de leidinggevenden hun visie op de trends die van invloed zijn op hun organisaties, en hun planning en prioriteiten met betrekking tot de uitdagingen en kansen voor business en technologie. In 2016 hebben CGI professionals meer dan 1000 leidinggevenden uit 10 sectoren en 20 landen geïnterviewd. Deze diepte-interviews gingen onder meer over digitale transformatie en cybersecurity. Voor meer informatie over de inzichten uit de CGI Global 1000 en de gevolgen voor uw sector, of voor het aanvragen van een persoonlijk gesprek hierover, ga naar www.cgi.com/nl/global1000.

Over CGI
CGI Group Inc, opgericht in 1976, is de op vier na grootste onafhankelijke zakelijke en technologische dienstverlener ter wereld. Met ongeveer 68.000 professionals in kantoren en wereldwijde servicecentra in Amerika, Europa, Azië en Oceanië biedt CGI een uitgebreid dienstenportfolio, waaronder high-end bedrijfs- en IT-consulting, systeemintegratie, applicatieontwikkeling en -onderhoud, beheer van infrastructuur evenals 150 IP-gebaseerde diensten en oplossingen. De op jaarbasis berekende omzet van CGI is ruim C$ 10 miljard met een orderportefeuille van meer dan C$ 20 miljard. CGI is beursgenoteerd op de TSX (GIB.A) en de NYSE (GIB) en is opgenomen in de FTSE4Good Index. Website: www.cgi.com/nl.