Ward Koopmans is al meer dan 20 jaar actief in het werkveld van Smart Mobility en ITS (Intelligente Transport Systemen). Een terrein dat zowel dynamisch als betekenisvol is. Voor het aanpakken van de alsmaar toenemende impact van verkeer en vervoer in Nederland zijn slimme mobiliteitsoplossingen nodig. Slimmer gebruikmaken van bestaande infrastructuur draagt significant bij aan de vermindering van congestie, bespaart levens en beschermt het milieu. Om dit te bereiken is nauwe samenwerking tussen markt en overheid een vereiste.

In dit dynamische werkveld is Ward actief op het snijvlak van de digitalisering van mobiliteitsdiensten en de samenwerking tussen verschillende overheden en wegbeheerders met marktpartijen. Als voorzitter van de ADAS alliantie werkt hij met de bijna 60 deelnemers aan het verder verbeteren van het veilig gebruik van ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Voorbeelden van deze rijhulpsystemen zijn een noodremsysteem en adaptive cruise control. Het aantal auto’s dat is uitgerust met ADAS neemt toe in Nederland. Maar lang niet alle automobilisten beschikken over een goed kennisniveau van de werking en reikwijdte van rijhulpsystemen. Door de krachten te bundelen in het netwerk van de alliantie gaan deze partijen het veilig gebruik van ADAS stimuleren.

Voor de topsector logistiek werkt Ward als projectleider aan het realiseren van use cases gericht op digitalisering in binnenhavens en dan met name processen als het innen van havengelden en betalen voor walstroom. Ook hier gaat het weer om samenwerking tussen verschillende partijen: schippers, havenmeesters, gemeenten, Rijkswaterstaat en leveranciers van havenmanagementsystemen. Daarnaast was Ward tot voor kort coördinator gebiedsgericht aanpak in het programma SmartwayZ.NL. In die rol heeft hij alle regio’s in Zuid-Nederland ondersteund bij het realiseren van regionale mobiliteitsdiensten die gericht zijn op het realiseren van meetbare effecten op de weg. In totaal zijn er ruim 60 projecten van start gegaan.

Bij al deze projecten en programma’s komt Wards uitgebreide ervaring in internationale samenwerkingsverbanden van zowel overheden als dienstverleners goed van pas. Hij is op de hoogte van de huidige regelgeving van de Europese Unie en snapt als geen ander wat de impact hiervan is op wat de mobiliteitssector kan en moet doen.