Ward Koopmans is al meer dan 20 jaar actief in het werkveld van Intelligente Transport Systemen en Services (ITS) en Smart Mobility. Zijn drijfveer is de innovatie en ontwikkeling van mobiliteitsdiensten, waarbij het stimuleren van gedragsverandering van reizigers door de toepassing van slimme technologie een belangrijke pijler is. Slimmer gebruik maken van bestaande infrastructuur draagt significant bij aan de vermindering van congestie, bespaart levens en beschermt het milieu. Om dit te bereiken is nauwe samenwerking tussen markt en overheid een vereiste.

Een actuele ontwikkeling is de groeiende aandacht voor gebiedsgerichte aanpak: binnen regio’s de krachten bundelen tussen de verschillende overheden en wegbeheerders om in samenwerking met private partijen concrete, meetbare effecten op de weg te realiseren.
 
Binnen deze gebiedsgerichte aanpak is Ward actief als projectleider en adviseur op het vlak van o.a. de krachtenbundeling Smart Mobility, zero-emissie stadslogistiek, Mobility-as-a-Service  en mobility analytics.

Ward heeft uitgebreide ervaring in internationale samenwerkingsverbanden van zowel overheden als dienstverleners. Hij is op de hoogte van de huidige regelgeving van de Europese Unie. Deze regelgeving bepaalt steeds meer wat de mobiliteitssector kan en moet doen.