Sjors is een blockchain expert bij CGI in de sector olie-, gas-, utilities- en communicatie. In deze rol adviseert hij utilitiesklanten over het gebruik van blockchain als onderdeel van hun digitale transformatie. Dit omvat het werken met CGI-teams en partners om de meest efficiënte systemen te ontwerpen en te implementeren om transformatie met blockchain te bereiken.

Sjors heeft een sterke focus op de energietransitie, waar organisaties evolueren naar meer duurzame en gedecentraliseerde energiesystemen, en waar blockchains een cruciale en faciliterende rol kunnen spelen bij de integratie van nieuwe energieconcepten.

Als afstudeerstagiair aan de Technische Universiteit Delft onderzocht hij de mogelijkheid om elektrische voertuigen als opslag te gebruiken in decentrale elektriciteitsnetten (smart grids). Deze systemen kunnen optimaal en flexibel werken als vraag en aanbod lokaal op elkaar worden afgestemd. Blockchain bleek daarbij een geschikt platform.