In intensieve samenwerking werd in korte tijd een werkend blockchain proof of concept gemaakt. Gemeente Groningen en CGI deden in dit schuldhulpverleningstraject ervaring op met samen snel innoveren.

Het begon met een blockchainhackathon. Hans Julsing, directeur Inkomensdienstverlening bij de gemeente Groningen: “We willen onze inwoners verder helpen en durven daarvoor buiten de kaders te kijken en te denken. Om onze dienstverlening te versterken, zetten we experimenten, projecten én blockchain in.” Burgers kunnen met hulp van de Groningse Kredietbank (GKB) hun schulden oplossen en hun uitgaven weer onder controle krijgen. De GKB wil hen graag coachen naar financieel gezond gedrag, maar is veel tijd kwijt aan het actueel krijgen en houden van het overzicht van betalingsachterstanden, inkomsten en uitgaven. Dat overzicht is belangrijk voor iedereen: voor de burger met schulden, voor de GKB en voor schuldeisers, vertelt Julsing. Blockchaintechnologie leent zich bij uitstek voor omgevingen waar veel partijen informatie op een betrouwbare wijze willen uitwisselen. En het biedt overzicht, omdat informatie zichtbaar is voor diegenen die dat mogen zien. Dit concept werd in de hackathon onderzocht en het leverde een veelbelovend idee op. De gemeente en CGI wilden onderzoeken of dit idee werkt en dat is met het proof of concept aangetoond. Hans Julsing: “Wij willen de toepassing nu graag delen met andere overheden. Want kennisdeling komt de burger ten goede.” 

Meer weten over hoe de inzet van blockchaintechnologie de informatiematievoorziening binnen het ecosysteem van de schuldhulpverlening verbetert? Lees het artikel in iBestuur magazine of download de Groningse Kredietbank case study!